April 28, 2019


UITVERKOOP VAN IAMGOLD AANDELEN


April 28, 2019

De regering Bouterse
heeft zich voorgenomen over te gaan tot de verkoop van 30 procent aandelen van
de Staat Suriname in de Saramacca-concessie aan Rosebel Gold Mines, RGM. Dit besluit druist totaal in tegen het nationale
belang. Keerpunt heeft er bijna geen
woorden voor over hoe ondoordacht en schandalig dit besluit is van de
NDP-regering. De mensen die nog paarse oogkleppen op hebben en geloven dat de NDP
het beste met dit land voor heeft, houden evenmin van hun land, niet van hun
kinderen en absoluut niet van de toekomst van Suriname. Met de
verkoop van de aandelen van Suriname in de joint venture aan Rosebel Gold
Mines, vervalt het aandeel van Suriname volledig in alle toekomstige
mijnactiviteiten in dat gebied. Er zijn data verzameld waarbij de potentiële
meeropbrengsten voor Suriname bij het behouden van zijn aandeel in de joint
venture, bij de waarschijnlijke uitbreiding van de goudreserve, meer dan
US-dollar 100 miljoen kan opbrengen. Waarom zou dan een regering met ‘goed’
opgeleide mensen/adviseurs, zo een stap nemen? De hoeveelheid goud die er is in de wereld, begint naar verluidt
langzamerhand af te nemen. Dat betekent dat de goudprijs de komende tijd alleen
maar verder kan stijgen en de waarde van goud alleen maar zal toenemen. Het is
dus absoluut niet in het nationale belang om de aandelen van de hand te
doen. Volgens de NPS en de PALU, is het verkopen van 30 procent in de
overeenkomst met Iamgold, het stomste wat we als land kunnen doen. Volgens
de ontwerpwet die goedgekeurd is door de Raad van Ministers, zal de staat
US-dollar 75 miljoen ontvangen voor de 30 procent aandelen.  En volgens de
oppositie is de regering van plan dit geld te investeren in de uitbreiding van
de Johan Adolf Pengel luchthaven. Deze investering laat alleen maar onverhuld
zien hoe verkeerd de prioriteitstellingen zijn van deze regering. Waarom nu aandelen
verkopen die alleen in waarde zullen toenemen, om vervolgens het geld te
investeren in een modernere luchthaven, die momenteel toch geen directe
meeropbrengsten zal opleveren? Het luchthavenproject is volgens de ongefundeerde visie van de regering, bedoeld om de
mogelijkheden om als hub te dienen voor Suriname, te vergroten. Wanneer we
deze zaak goed en kritisch bekijken en vergelijken met andere landen, dan is
het nu willen uitbreiden van de Johan Adolf Pengel (JAP) luchthaven, niets
anders dan een nyan meki project voor top NDP’ers en dat nog voor de
verkiezingen van 2020. De aankomsthal van de Johan Adolf Pengel luchthaven was
al vernieuwd door de Front-regering, maar nu moet deze ook nog verder
gemoderniseerd worden door een lening van de Export-Import Bank of China. Keerpunt vraagt zich af of moderniseren van de JAP-luchthaven
werkelijk zoveel geld moet kosten. Zal je ook niet eerst je land/bestemming
aantrekkelijker moeten maken voor toerisme? De aanpak van de huidige
onrustbarende criminaliteit en de slechte infrastructuur, lijken volgens Keerpunt belangrijkere aspecten die
aangepakt moeten worden ter bevordering van het toerisme dan de luchthaven. De regering Bouterse
blijft naar de mening van Keerpunt, onverantwoordelijk
geld uitgeven. Gelet op de
economische crisis, moet deze regering eigenlijk op elke cent letten, want haar
leenziekte maakt dat onze economie verder zal verslechteren. Keerpunt neemt het de regering hoogst kwalijk
dat zij op zo een manier omgaat met de middelen van dit volk. Op allerlei
vlakken heeft de regering gefaald om tot op heden een goed en duurzaam beleid
te voeren. De verkiezingen naderen en de opiniepeilingen hebben ook de harde
realiteit bevestigd. Men is zwaar teleurgesteld in de NDP en steekt dat niet
onder stoelen of banken. Het wachten is nu op 25 mei 2020. Tot die tijd zal de
regering alle registers uit de kast moeten trekken om haar macht te behouden.
Het doel heiligt zeker de middelen bij deze paarse kliek!