March 10, 2019


POLITISEREN MET BEDENKELIJK DOEL


March 10, 2019

Drs. Glenn Gersie, een man met decennialange ervaring op de Centrale Bank van Suriname, werd onlangs om tal van drogredenen door de regering Bouterse op een zijspoor gezet en is inmiddels vervangen door de heer Robert van Trikt. Met grote verontwaardiging binnen het bankwezen, het bedrijfsleven en andere maatschappelijk groeperingen, werd kennis genomen van het plotselinge gedwongen vertrek van Gersie. Inmiddels is het voor velen duidelijk waarom Gersie weg moest. De man was tegen het wederom politiseren van de Centrale Bank door een stel pajongwaaiers van de NDP. Het vertrek van Gersie moet het wederom mogelijk maken naar hartenlust te gaan graaien in de middelen van de moederbank en ook indien nodig, de monetaire financiering wederom toe te passen. Het laatste is vrijwel onvermijdelijk, gezien de enorme begrotingstekorten van de overheid en de niet langer bestaande mogelijkheid elders geld te lenen. De overheid heeft bij de lokale banken al 2.6 miljard geleend en heeft hierdoor haar maximum bereikt. Men zal in aanloop naar de verkiezingen, zoals eerder toegepast in 2014, maanden voor de verkiezingen van 2015, ook weer de monetaire reserves die inmiddels tot boven de 500 miljoen zijn gestegen, aanspreken om zogenaamd de indruk te wekken dat er geen deviezenvraagstuk en dat daarom de wisselkoers van met name de dollar stabiel  gehouden kan worden. De geschiedenis zal zich wederom herhalen, dat durft Keerpunt nu reeds te voorspellen. En tussendoor zal voor bepaalde nijpende uitgaven de monetaire financiering worden toegepast. Voorts vernemen wij dat de regering binnen de Centrale Bank, ook nog een tegoed heeft van boven de 90 miljoen dollar en die middelen zeer vermoedelijk buiten de moederbank om zal inzetten om de koersen voorafgaande aan de verkiezingen positief te beïnvloeden.  Naar verluidt ligt het in de lijn der verwachtingen, dat dit geld op een bepaald moment zal worden aangesproken wanneer de koers een verdere stijgende lijn zal vertonen. De interventie binnen het wisselkoersregiem kort voor de verkiezingen, zal de koersen dan significant omlaag brengen en dat zal dan als verkiezingsstunt worden ingezet om te bewijzen dat men wel in staat is in één klap de koers te verlagen. En mocht de NDP dan als winnaar uit de bus komen, dan zal kort na de verkiezingen er wederom sprake zijn van een koersbom met wederom snel stijgende koersen.  De kiezer zal dan voor de zoveelste keer zwaar bedrogen uitkomen.