March 3, 2019


CONTROLE OF NIET


March 3, 2019

Alle bestuurders van voertuigen hadden tot donderdag 28 februari de tijd om te voldoen aan hun belastingplicht, namelijk de rij- en voertuigenbelasting. Tot enkele dagen geleden had de politie nog geen instructies gegeven over hoe de controle op bestuurders uit te voeren. De Surinaamse Politie Bond, SPB, had daarom ook aangegeven, dat de leden geen controle zullen kunnen uitoefenen. Echter afgelopen donderdag heeft de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname, KPS, bekendgemaakt dat de politie vanaf 13 maart controle zal uitvoeren op de naleving van de Wet Rij-en Voertuigenbelasting, die per 1 maart is ingegaan. Volgens artikel 2 van deze wet, moet voor elk voertuig belasting betaald worden. Volgens de voorzitter van de SPB, Raoul Hellings, is er geen instructie gekomen vanuit het Openbaar Ministerie met name de procureur- generaal. Totdat dit gebeurt, zullen zij niet optreden. Voor het volk is het nu onduidelijk als er controle komt. Vanaf de aankondiging van deze wet zijn er strubbelingen geweest over deze wet. Dat de politie heeft aangegeven zonder duidelijke opdracht van hogerhand geen controle uit te kunnen voeren, laat duidelijk zien dat de overheid niet goed voorbereid was op de uitvoering van de wet, anders had ze wel alle formaliteiten in acht genomen. Het is ook niet de eerste keer dat de regering blundert als het gaat om de uitvoering van wetten. De Anti-corruptiewet waar zoveel ophef over is gemaakt, is hier een voorbeeld van, tot nog toe is deze wet gewoon een papieren tijger. Ook andere wetten zijn goedgekeurd, maar de staatsbesluiten zijn nog niet afgekondigd. De wetten zijn er slechts voor de vorm, maar kunnen niet bijdragen aan een oplossing voor de problemen waarvoor ze gemaakt zijn.