February 17, 2019


ZOVEELSTE FROMU?


February 17, 2019

Het Korps Politie Suriname zal over enige tijd over nieuwe voertuigen (pick-ups) gefabriceerd in Zuid-Korea, kunnen beschikken.  Het worden naar verluidt wagens van het merk Ssang Yong, waarvan aanvankelijk werd verteld dat de wagens een schenking zijn van de Volksrepubliek China. Daar schijnt nu niets van waar te zijn. Volgens onze bron, zullen de wagens geleverd worden buiten elke inschrijving dan ook en zal een lokale autohandelaar de wagens voorfinancieren en naderhand door de overheid worden vergoed. Uit kringen van andere lokale handelaren is er in deze kwestie wederom sprake van zuiver nepotisme en zal een handelaar die tot de top van paars kan worden gerekend, in de gelegenheid worden gesteld de wagens te leveren.  Hoe het met de technische ondersteuning, de zogeheten after sale service, na de levering gesteld is, is volgens onze bron ook niet duidelijk. Dit merk kan naar verluidt niet gerekend worden tot de populaire en gangbare pick-ups in ons land en het is dan ook voor de meeste autohandelaren die een solide technische ondersteuning kunnen garanderen, zeer vreemd dat de overheid voor het voormelde merk heeft gekozen. De vraag die meteen rijst, is of er niet wederom sprake is van het maken van een grote en grove nyan door een kapitaalkrachtige topfiguur binnen de paarse partij.