February 17, 2019


INTEGERE GOVERNOR?


February 17, 2019

De in ons land fungerende bankiers, die nog geen slachtoffer zijn geworden van de ondermijning vanwege de regering Bouterse en het totaal politiseren van hun instelling door pajongwaaiers en hielenlikkers van paars hebben na het vertrek van drs Glenn Gersie als governor van de Centrale Bank van Suriname aan Hoefdraad minister van financiën de wenst te kennen gegeven een integer governor als vervanger van Gersie te doen aanstellen. Hoefdraad kan een kandidaat voordragen bij Bouterse en dan kan een eventuele benoeming plaatsvinden. Bouterse hoeft natuurlijk niet in te gaan op de voordracht. Echter is het nu reeds zo dat Robert van Trikt zoon van minister Ferrier van Onderwijs de nieuwe gedoodverfde governor van de moederbank wordt. Het moet voor een ieder duidelijk dat de opvolger van Gersie een ja-knikker op de bank wordt anders behoefde Gersie niet verwijderd te worden. De leden van de bankiersvereniging willen graag een integere figuur op de bank/. Echter is het zo dat integriteit niet te koop is. Je bent integer of je bent het niet en in het geval van Van Trikt zal nog moeten blijken of hij daadwerkelijk een rechtschapen mens is of dat hij zich zal laten lenen voor de plundering van de monetaire reserves en de inflatoire financiering van de overheidstekorten die de kliek van Bouta thans voorstaat. Wat in ieder geval voor ons als een paal boven water staat is dat de Centrale Bank vanaf dit moment zijn onafhankelijke positie zoals die onder Gersie was totaal kwijt is. Er zal wederom gegraaid worden in de monetaire reserves en er zal een moment aanbreken waarop de geldpers zeker zal worden aangezet om de tekorten inflatoir te dekken. En als je een beetje zelfrespect hebt en weet wat voor financiële ellende je dit volk wederom zal aandoen door het toepassen van verfoeilijke monetaire methoden, dan aanvaard je een functie van governor van de moederbank liever niet. Maar ja, er zijn nou eenmaal mensen die zich op nadrukkelijke wijze wensen te doen gelden en absoluut geen rekening houden met het leed dat ze door hun foute handelingen de gemeenschap zullen aandoen. Gelukkig hoeft Gersie zijn naam niet te verbinden aan dit misdadig handelen.