January 26, 2019


Fernandes Bottling hanteert CSV-bedrijfsvoering


January 26, 2019

Fernandes Bottling N.V. hanteert onbewust het concept van Created Shared Value (CSV), Dit blijkt uit onderzoek van Charlean Pawirodikromo die afgelopen maandag afstudeerde aan de IBW University als Master of Arts in Strategic Management and Organization. In haar afstudeeronderzoek ging zij na in hoeverre Fernandes Bottling Company bekend is met het concept van CSV, dat inhoudt het duurzaam omgaan met het milieu en tegelijkertijd meerwaarde kunnen creëren voor de omgeving. “Het is een manier van ondernemen om bewust de concurrentiepositie van bedrijven te verbeteren en tegelijkertijd de economische en sociaal-maatschappelijke omstandigheden in de gemeenschappen waar die opereren, te bevorderen”, aldus Pawirodikromo.
In Suriname maken de meeste bedrijven gebruik van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Created Shared Responsibility (CSR). Pawirodikromo gaf aan dat CSR niet meer voldoet aan deze tijd en dat nu CSV de trend is. “De tijdgeest waarin wij leven, zal bedrijven ertoe dwingen om CSV toe te passen”, zei ze.
In een wereld met steeds meer problemen, zoals gendergelijkheid, klimaatsverandering, milieuverandering, is CSR volgens haar niet meer van toepassing om deze problemen aan te pakken. Het verschil tussen Created Shared Responsibility en Created Shared Value, is dat bij de eerste erop basis van ethiek, persoonlijke voorkeur en externe druk middels wetgeving wordt gehandeld, terwijl het bij Created Shared Value gaat om bewust economische, sociale en maatschappelijke meerwaarde te creëren. Pawirodikromo zei dat CSV al van tevoren is opgenomen binnen het beleid van een bedrijf en dat zo een bedrijf dan gericht werkt om op een bepaalde behoefte in de samenleving in te spelen.
CSV bestaat uit drie niveaus die op elkaar aansluiten. Toen Pawirodikromo haar onderzoek uitvoerde, bleek dat Fernandes Bottling voldoet aan al deze niveaus. Niveau 1 houdt in het opnieuw vormgeven van producten en markten om de consument tegemoet te komen. Dit deed het bedrijf door kleinere verpakkingen van hun producten aan te bieden, nieuwe producten op de markt te brengen en door hun producten betaalbaar te houden, gelet op de economische crisis. Niveau 2 is het herdefiniëren van productiviteit in de waardeketen. Dit doet het bedrijf door sociaal en economisch verantwoord te ondernemen, waaronder het investeren in nieuwere technologieën. Niveau 3 is het ontwikkelen van lokale clusterwerking tussen diverse actoren. Dit doet het bedrijf door samen te werken met lokale leveranciers. Ook biedt Fernandes Bottling stageplekken aan Natin-studenten aan. Na afloop van de stage wordt bekeken of zij eventueel in dienst kunnen komen bij het bedrijf. Pawirodikromo gaf aan dat Fernandes Bottling de keus had om bedrijven die niet voldoen aan hun standaarden te laten gaan, maar het koos ervoor om die te trainen zodat deze bedrijven voldoen aan hun standaarden.
Doordat Fernandes Bottling niet bewust de overstap heeft gemaakt naar CSV, merkt het bedrijf volgens Pawirodikromo het effect van dit concept nog niet. Zij adviseert het bedrijf om zijn huidige business concept te evalueren en om na te gaan als CSV niet beter bijdraagt aan de missie en visie van het bedrijf, voorts raadt zij Fernandes Bottling aan om de stakeholders te gaan betrekken door het concept van CSV door te communiceren op marketingniveau.

-door Johannes Damodar Patak-