BESTE KAMERAAD ZOEK

In verband met de feestdagen en de te verwachten drukte in de decembermaand, heeft het ministerie van Justitie en Politie, extra aandacht besteed aan de veiligheid. Alle dienstonderdelen, te weten het Korps Politie Suriname, het Korps Brandweer Suriname, de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname, en het Korps Penitentiaire Ambtenaren, hebben hun bijdrage geleverd om calamiteiten te voorkomen. Opvallende en onopvallende veiligheidseenheden werden ingezet om op te treden tegen ordeverstoorders. Maar op 31 december waren er slechts enkele politieagenten te zien in de stad, terwijl het algemeen bekend is dat het op deze dag enorm druk is in de binnenstad. Sommige mensen drinken te veel alcohol waardoor een gewoon gesprek kan uitmonden in een vechtpartij, waarbij zelfs ongelukken zich kunnen voordoen. Ruim 85 personen zijn tijdens de activiteiten op oudejaarsdag in het stadscentrum, in een ambulance van de Suriname Centrale Ambulancedienst beland. In tegenstelling tot het vorige jaar waarbij er maar tien personen waren geregistreerd, is dit een recordaantal. Het ging om slachtoffers van onder andere vechtpartijen en dronkenschap die steek- en barstverwondingen hebben opgelopen, personen die door de felle zon bewusteloos zijn geraakt en mensen met pijn op de borst. In de avonduren was het nog erger. Op diverse plekken zijn mensen elkaar te lijf gegaan, maar de politie was in geen velden of wegen te bekennen. Er waren ook geen agenten in burgerkleding. Was dit wel het geval, dan zouden die toch zeker ingegrepen hebben. Was de politie duidelijk zichtbaar aanwezig geweest, dan zouden er minder incidenten zijn geweest. Mensen denken wel twee keer na alvorens te gaan vechten als er agenten in uniform ter plekke zijn.