January 4, 2019


BNETS merkt verschuiving van cash naar giraal


January 4, 2019

Een pinpashouder kan bij steeds meer winkels en andere outlets pinnen bij de kassa en hoeft dus niet eerst bij een ATM geld op te nemen. Voor de consument is dit gratis, gemakkelijk, veilig en efficiënt. Het aantal transacties bij de ATM’s groeit minder door het frequenter gebruik van de POS-apparaten en de toename van het aantal POS-apparaten. Uit de data van BNETS betreffende gasttransacties via ATM en POS, is er sinds 2017 een omslag te zien waarbij er meer POS-transacties dan ATM-transacties worden verricht. Sinds de komst van internet bankieren in 2004 en mobiel bankieren in 2017 in Suriname, is er ook een verschuiving te zien van cash naar giraal betalen en van offline naar online bankieren (internet en mobile banking). De noodzaak tot het hebben van contant geld op zak en daarmee de noodzaak tot het plaatsen en onderhouden van de vele ATM’s neemt af. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal ATM’s in Nederland of in het Caraïbisch gebied de laatste twee jaar afneemt met 3-5 procent per jaar. BNETS verwacht dat deze ontwikkeling ook voor Suriname niet vreemd zal zijn. BNETS is zich ervan bewust dat er nog veel plaatsen in Suriname zijn waar giraal betalen niet mogelijk is en de consument dus genoodzaakt is om geld bij de ATM te pinnen. BNETS streeft ernaar om samen met de banken te werken aan een evenwichtigere spreiding van het ATM-netwerk in ons land. BNETS pleit voor het steeds verder verbeteren van de financiële infrastructuur door het aanbieden van moderne, veilige, efficiënte en gebruikersvriendelijke collectieve betaal- en facilitaire oplossingen die het elektronische betalingsverkeer bevorderen en girale betalingen overal mogelijk maken. In dit kader werkt BNETS momenteel samen met de banken aan de verdere ontwikkeling van online payments producten en diensten. In 2005 is Banking Network Suriname N.V. (BNETS) op initiatief van De Centrale Bank van Suriname opgericht om interbancaire transacties tussen de deelnemende banken mogelijk te maken. Dankzij deze samenwerking, kunnen pinpashouders van deze banken van elkaars ATM- en POS-faciliteiten gebruik maken. De banken die momenteel aangesloten zijn op het interbancair netwerk van BNETS, zijn De Surinaamsche Bank N.V., Republic Bank (Suriname) N.V., Hakrinbank N.V., Finabank N.V., De Surinaamse Postspaarbank, VCB Bank, Godo en Trustbank Amanah. Steeds meer Surinamers gebruiken een pinpas om hiermee bij een geldautomaat geld te pinnen of in de winkels via een POS-apparaat een transactie te verrichten. In Suriname zijn er ongeveer 200 ATM’s en bijna 4.000 POS-apparaten op verschillende locaties in Suriname. Veiligheid, efficiency en betrouwbaarheid spelen een belangrijke rol in het betalingsverkeer. Zowel de banken als BNETS zien hierop toe. Kaartgegevens worden op een veilige en betrouwbare manier verwerkt conform internationale standaarden. BNETS is daarnaast ISO 27001:2013, voor Information Security, gecertificeerd. De girale POS-transacties zijn vanaf 2007 vernegenvoudigd en het aantal ATM-transacties ruim verdubbeld. Per 100.000 volwassen inwoners heeft Suriname circa 50,4 ATM-machines. In vergelijking met de Europese Unie heeft Suriname 21% minder ATM’s per 100.000 volwassenen en in vergelijking met Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied, heeft Suriname 12 procent minder ATM’s per 100.000 volwassenen (Bron: Worldbank, 2017). Weliswaar zijn er ook minder pinpashouders in Suriname.