STEMMENVERLIES

De regering Bouterse loopt over van arrogantie en denkt dat ze op gezette tijden maar iedereen kan beschimpen en beledigen zonder dat daar uiteindelijk consequenties aan verbonden zullen zijn. Het is allang geen geheim meer dat de president van dit land geen echte democraat is en op veelal dictocratische wijze zaken wenst door te drukken en zo te realiseren. Om zaken te bewerkstelligen, misbruikt hij zijn ja-knikkers in De Nationale Assemblee. Wetsproducten komen tot stand die dan veelal in zijn eigen voordeel zijn. Dubieuze gelegenheidswetgeving hebben we in april 2012 mogen ervaren in de vorm van een gewijzigde Amnestiewet. Binnenkort zal hij zijn ja-knikkersvolkje wel weer mobiliseren in de Suralco-kwestie en zullen Amzad en André alles wat schots en scheef is, weer recht proberen te praten. Dat de man maar een schijndemocraat is, hebben we ook kunnen zien bij de benoeming van een granman der Saramaccaners. Hij achtte het de gewoonste zaak van de wereld een granman aan te wijzen zonder daarvoor een volksraadpleging onder de leden van deze grote Marron stam te organiseren. Deze onverstandige en alles behalve democratische zet, wordt hem niet in dank afgenomen en zal in mei 2020 nadelige consequenties voor zijn paarse partij tot gevolg hebben in Brokopondo en Sipaliwi-ni. En wanneer men de autocraat duidelijk laat merken dat men het in grote delen van het binnenland niet eens is met zijn unilaterale beslissing, kan de man niet anders dan beledigend zijn ten aanzien van deze grote groep Surinamers. In de kwestie Suralco, beschimpte hij toch ook Surina-mers die het niet eens zijn met de manier waarop de Surinaamse onderhandelaars zaken hebben besproken en zichtbaar afgehandeld. Door het te hebben over Neuzen en Bakkers, werden de mensen op denigrerende manier naar voren gehaald. Nu zijn de Marrons van de Saramaccaanse stam die zich niet kunnen verenigen onder de NDP’er Aboikoni, plotsklaps een ‘’meute’’ of ‘’lawaaimakers’’. Bouterse houdt er waarschijnlijk niet genoeg rekening mee, dat velen stemrecht hebben en hem in 2020 met zijn paarse partij een loer kunnen draaien. Alleen al het feit dat ook leden van andere Marron stammen hebben verklaard Aboikoni niet te erkennen als grootopperhoofd van de Saramaccaners, moet Bouterse aan het denken zetten. Verdeel en heers kan soms een persoon of instantie tot groot voordeel zijn, maar kan ook een boomerang effect sorteren. De grootste autocraten hebben op belangrijke mo-menten grote fouten begaan die ze noodlottig zijn geworden. Door mensen te beledigen, kweek je animositeit en die werkt zeker niet in jouw voordeel. Ook het aanzetten tot verdeeldheid binnen de Vereni-ging van Inheemse Dorpshoofden in Suri-name, VIDS, krijgt over niet al te lange termijn een lange staart en dan zal duidelijk worden wie daar allemaal een gemene vinger in de pap heeft.