May 26, 2018


INFRA NAAR DE BLIKSEM


May 26, 2018

Het is niet prettig voor de regering Bouterse om het keer op keer te stellen, maar sinds haar aantreden in 2010, valt er een voortdurende achteruitgang van onze infrastructuur te constateren. Wegen en bruggen zijn de afgelopen 8 jaar aanzienlijk achteruit gegaan. Wegen die helemaal hersteld waren onder de regeringen Venetiaan I en II, gaan weer langzaam maar zeker kapot en worden niet hersteld. Onderhoud van bruggen laat ook heel veel te wensen over. Neem de stalen bruggen over de Saramacca- en Commewijnerivier destijds geschonken door Venezuela , die worden al jaren niet meer onderhouden en zijn onverlicht. De grote brug over de
Surinamerivier, daar wordt ook helemaal geen onderhoud aan gepleegd. Wie goed oplet, zal dit helemaal niet kunnen ontkennen. Overal ontstaan er er weer verzakkingen , gaten en diepe kuilen in het asfalt van belangrijke primaire en secundaire wegen en ook daar wordt niets aan gedaan. De grote kuilen worden steeds talrijker in bijvoorbeeld de Van ’t Hogerhuysstraat, getuige de boven afgedrukte foto. Laten we hopen dat voor 2020 er nog wat verbetering optreedt in onze infrastructuur. En toch zijn er al figuren die wederom denken aan luchtkastelen. Een van die luchtkastelen is het toch nog doorvoeren van de zo vaak beloofde diepzee haven. En dat allemaal terwijl onze exporten en importen aan het afnemen zijn. Wie houdt wie voor de gek?