May 26, 2018


DE REGERING EN DE GEZONDHEIDZORG


May 26, 2018

Na de interventie van de vicepresident m.b.t. de aangekondigde verhoging van 115 procent op het tarief voor radiologisch onderzoek, welke werd aangekondigd door de Vereniging van Assurantiemaatschappijen, werd dit tijdelijk on hold gezet. Als donderslag bij heldere hemel moesten alle patiënten voor radiologische diensten en nu zelfs de SZF’ers, via een bericht uitgegeven door de ziekenhuizen, radiologische klinieken, Medi Lab, Bisesa en het MRI-centrum, vernemen wat ze te wachten staat. Hieruit valt te concluderen dat de regering zich alweer niet heeft gehouden aan gemaakte afspraken, of daartoe niet in staat is. In gemoede vraagt men zich af wanneer dit gehaal en getrek m.b.t. de gezondheidszorg in ons land tot het verleden zal kunnen gaan behoren. Door dit soort berichten ontkomt men niet aan de indruk dat van de zijde van de regering, we te doen hebben met een stelletje ondeskundige grappenmakers, leugenaars, en op de koop toe mensen (lees: regering) die het helemaal niet nauw nemen met de gezondheidszorg van onze bevolking. Trouwens, van ondeskundige mensen moet je niet verwachten dat ze rekenkundigen zijn. Ze kunnen alleen goed rekenen wanneer er een nyan gemaakt kan worden. Op deze manier zitten we dus opgescheept met dit soort asociale figuren die de ellende in het land alleen maar groter maken. De bevolking zal goed op zichzelf moeten letten, voor wat betreft haar gezondheid, onze Lieve Heer daarvoor ook om bijstand vragen, omdat je van oneerlijke en ondeskundige mensen niet veel hoeft te verwachten, ook wat uw gezondheid betreft. We zullen nu als volk moeten opstaan in ons eigen belang, aangezien het nu basta moet zijn. Ze zullen niet voor ons opkomen, maar eerst aan zichzelf denken. Yu sabi na Ballast Nedam tjuku tori ete? Die meneer Asmus kan er meer over vertellen. Kondreman, gebruik unu verstan en handel bifo a lati.

 

Een burger