SCHULDIG OF NIET SCHULDIG?

Een aantal maanden geleden werd Suriname opgeschrikt door de arrestatie van twee jongemannen die ervan verdacht werden met terroristische activiteiten bezig te zijn. Kort na hun arrestatie werd zelfs gesteld, dat het plan bestond om een buitenlandse diplomaat van het leven te beroven. Antiterreureenheden uit de VS, toonden gelijk grote belangstelling voor het tweetal en mensen waar ze nauw mee in contact stonden. Het Openbaar Ministerie en later de rechter-commissaris, achtten genoeg gronden aanwezig om het tweetal in hechtenis te houden. Contracten die de beide jongelingen onderhielden met lieden die verbonden zijn aan de organisatie Islamitische Staat, ISIS, en het ronselen van personen om deel te nemen aan de strijd in Syrië zouden deel uitmaken van de tenlasteleggingen. Dat de twee voor de strafrechter moeten verschijnen, is inmiddels duidelijk. Of ze strafbaar zullen worden bevonden, zal de kantonrechter bepalen. Volgens onze informatie zijn de justitie en de verschillende inlichtingendiensten al geruime tijd op de hoogte van pogingen die vanuit Nederland en Trinidad worden ondernomen om hier woonachtige moslims en vooral jongeren, te mobiliseren om zich aan te sluiten bij de strijders van ISIS in Syrië. Zeker één Surinaamse jongeman zou zijn gezin in de steek hebben gelaten om richting Syrië te vertrekken. Een uit Suriname afkomstige imam die in Nederland woonachtig is, is verschillende keren naar ons land gereisd met als doel jongelingen rijp te maken voor een Jihad onder de banier van ISIS in Syrië. Deze imam zou naar verluidt vanuit Commewijne hebben geopereerd. Wij durven niet met stelligheid te stellen dat de gebroeders A. die thans als verdachten in een ernstige strafzaak zich voor de rechter moeten verantwoorden, met dergelijke activiteiten hebben beziggehouden. De rechter zal hieromtrent vonnis moeten wijzen. Wat wij wel weten, is dat er lieden vanuit Nederland doende waren Surinaamse jongeren die het moslim geloof belijden, over te halen zich bij ISIS aan te sluiten in het Midden-Oosten . In de komende tijd zullen we dan ook weten wie wel of niet schuldig is in deze affaire.