KRASSE TAAL EN DEMOTIVATIE

De recent aangetreden nieuwe minister van Justitie en Politie, heeft bij een bezoek aan het Hoofdbureau van Politie aan de Duisburglaan, krasse taal ten gehore gebracht tegenover de aanwezige leden van het Korps Politie Suriname, KPS. De minister stelde, dat politieambtenaren hun geheimhoudingsplicht in acht moeten nemen, een juiste attitude moeten tonen, goede communicatieve vaardigheden, creativiteit en respect voor het bevoegd gezag aan de dag moeten leggen. Ook zal dit gezag zijn intrede moeten doen binnen alle geledingen van het ministerie van Justitie en Politie. De nieuwe bewindsman stelde, dat corruptie, het aannemen van smeergelden en het doorspelen van confidentiële informatie aan derden, met wortel en tak zullen worden uitgeroeid. Na de toespraak van de minister kan zonder enige twijfel worden geconcludeerd, dat de man goede bedoelingen heeft en een korps dat in veel opzichten de laatste jaren is afgegleden tot een dieptepunt, wil verbeteren. De minister dient wel te weten dat er grote demotivatie binnen het KPS heerst en dat zulks niet slechts te maken heeft met de achterhaalde salariëring van de leden van het korps. Politieagenten moeten onder abominabele omstandigheden hun werkzaamheden verrichten met groot gebrek op elk gebied. Er is gebrek aan alles om het werk te kunnen doen. De politiebureaus en andere politieonderkomens zijn zwaar verwaarloosd en er is gebrek aan materieel en materiaal. Vooral voor wat transport betreft is het ronduit een ramp. Dat er corruptie heerst binnen gelederen van het korps is bekend. Er zijn altijd rotte appels geweest in de politiemand en die verrotting heeft grotere vormen aangenomen door de depressie waarin dit land al zeker drie jaar verkeert. Met krasse taal zal de minister binnen de kortste keren zeker geen opmerkelijke verandering binnen het KPS kunnen veroorzaken. De zaak is heel diep gezonken en de onvrede is ook aldaar bijna niet te beschrijven. Er moet veel geld op tafel komen om dit korps weer op een aanvaardbaar niveau te kunnen brengen. Ook moet de minister zijn borst natmaken voor de Surinaamse Politie Bond, SPB, die reeds heeft laten doorschemeren te willen praten over aangepaste c.q. betere arbeidsvoorwaarden. Reeds onder zijn voorganger Welzijn, was het duidelijk dat de SPB niet langer zo door wenste te gaan. De minister krijgt het moeilijk de komende tijd daar is geen discussie over mogelijk, hij zal echter met tact en meer middelen moeten trachten de rust in het KPS te behouden.