VUILZAKKENPROJECT ON HOLD?

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft ruim drie jaar geleden stappen ondernomen om het ophalen van vuil beter te ordenen. Het lag in de bedoeling dat dit project het districtsfonds zou versterken en de kosten van vuilophaal zou doen verminderen. Edgar Dikan, de minister van Regionale Ontwikkeling, besloot in 2015 uit te kijken naar mogelijkheden om het districtsfonds te versterken, het vuilzakkenproject werd toen geïntroduceerd. De regering besloot hier landelijk mee te beginnen, omdat zij het idee had dat het pilotproject dat met de gele vuilniszakken in het district Para was gedraaid zijn succes had bewezen. Elk district zou een andere kleur vuilzak hebben. Bewoners die afweken van de kleur, zouden opgehoopt zitten met hun vuil, want de vuilophaaldienst zou dat niet meenemen. Echter is er tot vorig jaar toe veel kritiek geleverd op dit project, want net als veel andere projecten van de regering, leek dit ook een ‘njan patu’ voor loyalisten van de regering te worden. Maar opeens werd het stil en maakte de regering niets meer bekend over dit project, in hoeverre het project gevorderd is en of het uiteindelijk toch in alle districten uitgevoerd zal worden, is niet bekend. De regering laat dit project nu links liggen, hopelijk pakt ze het niet weer op, gezien de uitvoering ervan waarschijnlijk een probleem wordt. Niet alleen in de verre districten, maar ook in Paramaribo kan het project op verzet stuiten, omdat de gekleurde vuilniszakken veel duurder zijn dan de gewone grijze. Met name voor minder draagkrachtige gezinnen is dat een probleem. Hierdoor is de kans groot dat er meer zwerfvuil terechtkomt in de straten, kreken, trenzen en zelfs de rivier. Daarnaast zullen mensen ook geneigd zijn om steeds meer vuil te verbranden. Dit zal niet alleen grote gevolgen hebben voor de gezondheid van de burgers, maar zal zeker ook problemen creëren in de regentijd. Mocht het zijn dat de regering af heeft gezien van dit project, dan dient zij dat ook duidelijk te maken aan de samenleving.