AAP EN DE MOUW

Het betreft eigenlijk geen nieuwe onthulling, dat het Nederlandse Bouwbedrijf Ballast Nedam om in aanmerking te komen voor reusachtige bouwprojecten, bereid is geweest enorme steekpenningen te doen. Dat heeft het niet alleen in Suriname gedaan, maar ook in het Midden-Oosten. In Suriname bouwde het bedrijf in opdracht van de regering Wijdenbosch (1996-2000), bruggen over de Coppenamerivier en de Surinamerivier en betaalde daarvoor enorme steekpenningen. In het Midden-Oosten werden steekpenningen betaald aan invloedrijke personen om projecten uit te voeren. Dat er hier smeergeld is betaald aan de hooggeplaatsten binnen de regering Wijdenbosch, weten wij allang. Oorspronkelijk werd het bouwproject voor de twee bruggen begroot op Nederlandse gulden 180.4 miljoen, maar uiteindelijk kwamen de twee bruggen op NLG 187.550.000,- Een verschil waarvoor de Commissie Inventarisatie Staatsschuld in haar rapport dat op 23 maart 2001 werd gepubliceerd , geen verklaring voor heeft kunnen vinden. Het verschil van Nederlands courant 7.132.000,- moet zeker gezocht worden in een deel van de smeergelden. Oorspronkelijk werden de bruggen voor 130 miljoen Nederlandse courant geoffreerd. Welke oorzaken toen hebben geleid om de aannemingssom naderhand te brengen op 180 miljoen Nederlandse gulden, kon ook niet worden achterhaald door de voormelde commissie in haar rapport. Dat er bij de bouw van de bruggen door de NDP-kliek rond Wijdenbosch en Bouterse toen op grote schaal gestolen is, behoeft geen lang betoog. In Nederland werd jaren later bekend dat de gelden, verkregen uit de over facturering van het uiteindelijke aannemingsbedrag, waren overgemaakt op een rekening in Hong Kong van een in ons land bekende zakenman en dat zeer vermoedelijk de overgemaakte penningen later verdeeld werden over rekeningen van de belanghebbende corruptieluizen uit de NDP-top. Deze week werd bekend dat accountants werkzaam bij het accountantsbureau KPMG, hard hebben meegewerkt om deze vormen van zware corruptie binnen de boekhouding te verdoezelen. In onze editie van donderdag 28 maart 2018, drukten wij een bericht afkomstig uit Nederland af dat de volledige onthulling doet over dit schandaal. De registeraccountants die verbonden zijn of waren aan KPMG, hebben vrijwel zeker voordeel gehad van hun handelen en hun verdere carrière besmeurd en moeten er niet vreemd van op kijken als die niet beëindigd is of wordt. Wat voor een ieder glashelder moet zijn, is dat de exponenten van de NDP die nu ook nog betrokken zijn bij de regering Bouterse en veelal in de functie van adviseur, uitermate corrupt bezig zijn geweest en misschien tot op heden nog zijn . Deze affaire krijgt nog een behoorlijke staart en zal duidelijk maken of de bedoelde accountants van KPMG nog strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Het Openbaar Ministerie is en blijft van mening dat strafrechtelijke vervolging mogelijk is. Als deze corruptiezaak van Ballast Nedam en de accountants van KPMG wordt voortgezet, zal er veel meer boven water komen drijven en krijgen wij in Suriname ook nog meer te horen over wie allemaal betrokken zijn geweest bij deze smeergeldenaffaire met betrekking tot de bruggenbouw van Ballast Nedam in Suriname. Overigens is het zo, dat Ballast Nedam ook tijdens de regering Bouterse nog een brug heeft gebouwd over de Surinamerivier en wel nabij Carolina. Volgens ingewijden is voor deze brug ook veel te veel betaald en rijst natuurlijk ook weer de vraag of daar niet wederom een behoorlijk bedrag aan de strijkstok is blijven hangen. De brug over het Saramaccakanaal bij Saron is langer en breder volgens een ingewijde in de bruggenbouw, en heeft veel minder gekost dan de oeververbinding bij Carolina. Het is dan ook raadzaam dat er na 2020 een grondig onderzoek plaatsvindt om te bezien of er bij deze constructie niet wederom sprake is geweest van een een-tweetje tussen Ballast Nedam en de corruptie luizen uit de NDP van Bouterse.