SCHAAMTELOOS

Zo moet het gedrag van de regering getypeerd worden na de rating van Moody’s, vanwege hun lakse reactie. Dit is een houding van een regering die haar doodlopende weg blijft opgaan, zonder te willen luisteren naar mensen en organisaties die kennis hebben van economie en op de koop toe het menen met de bevolking. De regering heeft door haar opstelling laten zien het hoegenaamd niet nauw te nemen met de problemen van het volk, en voorkeur geeft aan haar niet bevredigende leenzucht. Dit alles natuurlijk op aangeven van die statisticus die daar in zijn torentje zit en niet anders weet dan te blijven lenen. Het is deze zelfde statisticus die de bevolking een paar weken geleden probeerde wijs te maken, welke goede gesprekken hij heeft gehad met de mensen van Moody’s die hij angstvallig heeft afgehouden voor de pers, economen, DNA leden en anderen. Hij wist toen al wat hem door Moody’s werd voorgehouden en vergat dat al is de leugen nog zo snel, van Moody’s ontvangt de bevolking de juiste bevindingen wel. Het is bij deze lui een kwestie van: Na ons de zondvloed. De regering die na deze barbaren komt, zal het extra moeilijk krijgen om die trein weer op de rails te krijgen. Er zal daarom drastisch moeten worden afgerekend met deze lui voor het erger wordt. Nu al zijn ze begonnen overlopers zwaar te belonen, loze beloften te doen aan het volk om ze straks te kunnen gebruiken als stemvee, om zodoende aan de macht te blijven. Indien dit werkelijk zou gebeuren, dan zal wel de tijd zijn aangebroken van echt pienaren. De attitude van deze mensen is lenen, verbrassen en het volk maar het gelag laten betalen. De taak van een nieuwe regering zal een zijn van terugvorderen van alles dan maar ook alles wat onttrokken is aan de bevolking.Wat voor de kleine boef geldt, zal ook voor de grote moeten gelden. Er moet nu eindelijk een eind gemaakt worden aan het maar blijven verarmen van die bevolking. Komt ervan wanneer men zich gaat spiegelen aan het gedrag van de zogenaamde “bevriende landen”. U zal als bevolking goed ervoor moeten waken voor de luchtkastelen die men u alweer zal voorhouden. Vraag ze eerst pe na moni de en neem de juiste beslissing zodat u straks toch nog wat geld over hebt voor u en gezin. Houd rekening met uzelf, u bent niet schaamteloos maar straks met een verkeerde beslissing brodeloos. Denk na tori.

 

-Kort Geding-