MEDISCHE HELD?

Onlangs is het Mungra Medisch Centrum (MMC) een nieuwe afdeling rijker. Het gaat om de afdeling Cardiologie die opgezet is door buitenlandse cardiologen. Echter bleek dat deze afdeling vernoemd is naar de NDP- parlementariër Rachied Doekhie, dit tot grote verbazing van velen. Wij vragen ons af wat Doekhie allemaal gedaan heeft om deze eer toegekend te krijgen. Hoeveel heeft de parlementariër gedaan voor het ziekenhuis in Nickerie dat deze afdeling naar hem vernoemd wordt? Immers is het niet gebruikelijk dat afdelingen van ziekenhuizen vernoemd worden naar mensen. Er zijn veel pioniers op het gebied van geneeskunde in Suriname en er is geen enkele afdeling bij ziekenhuizen naar hen vernoemd. Wij vragen ons af welk spel de regering speelt. Vorig jaar werden er twee nieuwe rijstsoorten die door het Adron geïntroduceerd waren, vernoemd naar de president. Hierbij werd aangegeven dat de president altijd heeft gepleit voor een verhoogde productie van rijst. Tja, we zullen maar straten, gebouwen en dergelijke, vernoemen naar mensen in de samenleving die ‘pleiten’ voor iets. Is Rachied Doekhie op medisch gebied de beste? Zo ja, moet dat wel duidelijk gemaakt worden aan ons, want wij kunnen hem niet plaatsen als iemand die grote betekenis heeft gehad voor de medische zorg. Het zal wel mooi worden in Suriname als elke parlementariër die pleit voor iets, de eer krijgt dat hetgeen waarvoor hij jarenlang gepleit heeft, naar hem vernoemd wordt. Wij vragen ons af wat de regering hiermee wil bereiken. De regering maakt misbruik van haar macht en gebruikt bijzondere gelegenheden voor het maken van propaganda en het volk te misleiden. Velen die de naam zullen horen, zullen wel denken dat deze parlementariër een enorme bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze afdeling. Gezien de verkiezingen naderen, denkt de NDP alvast deze zetel te behouden. Wij hopen dat partijloyalisten die werkzaam zijn in het ziekenhuis en op de afdeling, geen misbruik zullen maken van de naam om aanhangers van andere politieke partijen af te schrikken. Het volk moet vroegtijdig zijn stem laten horen. Straks worden afdelingen van ministeries ook nog vernoemd naar partijloyalisten of leden van het parlement.