TOENAME STERFGEVALLEN BABY’S

In een korte tijd zijn in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, zeker acht baby’s overleden. Vreselijk voor de ouders en in het bijzonder voor de moeders. Volgens verschillende bronnen, verrichten de afdelingen Ziekenhuishygiëne en Bacteriologie over het algemeen fantastisch werk, maar ook voor hen is het vechten tegen de bierkaai en dus de ziekenhuisbacterie. De aanwezigheid van bacteriën in een ziekenhuis is niet vreemd, want daar heb je de meeste zieken bij elkaar, en het betreft geen Surinaams fenomeen. Maar dat mag niet ertoe leiden, dat het ziekenhuis de dood van acht baby’s op een IC-afdeling kan goedpraten c.q. verdedigen! Er moet te allen tijde ervoor gezorgd worden dat de desbetreffende afdeling zo schoon mogelijk is. Keerpunt hoopt dat ze het gevaar zo snel mogelijk doen wijken en dat de afdeling weer spoedig ‘klinisch schoon’ kan draaien. Maar dit schandaal moet tenminste het parlement bereiken, want het college moet zijn visie geven en met spoed onderzoek gelasten. De directie van het ziekenhuis moet ter verantwoording worden geroepen.