VERKIEZINGSFRAUDE

Het nieuws dat de ex-minister van Justitie en Politie, mr. Jennifer van Dijk-Silos, wederom tot voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau is benoemd, heeft reeds voor veel ophef gezorgd. We vragen ons af, wanneer de totale oppositie een krachtige stem laat horen tegen dit besluit. Het begint er steeds meer op te lijken, dat Suriname geen capabele mensen meer heeft om rechtvaardig en zonder frumu’s te handelen en denken. Eén ding is wel allang overduidelijk, Bouterse houdt zich niet bezig met de positieve ontwikkelingen in het land, hij maakt zich alleen druk om zijn eigen hachje en zijn groepje pajonwaaiers. Hij bewijst hiermee, dat hij zijn rol als ‘baas’ voorop stelt en wil daardoor ook zijn positie in 2020 veilig stellen. Van Dijk-Silos zal nooit onafhankelijk kunnen optreden, want ze heeft zich te intensief geassocieerd met de NDP. De enige manier waarop het volk het gevoel zal krijgen dat de komende verkiezingen eerlijk zullen verlopen, is als die worden begeleid en bewaakt door iemand die politiek onafhankelijk is. In 2015 waren er al tekenen van gesjoemel bij de verkiezingen. We zijn het geval niet vergeten van de inheemsen, die in Brazilië woonden en op de kiezerslijst voorkwamen (en dus een Surinaamse ID-kaart hadden), zij werden naar Suriname gehaald om te komen stemmen. Ook werden er naar verluidt tijdens de verkiezingen van 2015 dozen in plaats van stembussen met stembiljetten gebracht naar de locaties, waar de tellingen moesten plaatsvinden. Dus welke garantie hebben wij dat er in 2020 niet wederom een poging tot verkiezingsfraude zal worden ondernomen? Welke garantie, dat zulks niet zal gebeuren, kan Van Dijk- Silos ons geven? Zolang er geen transparantie door deze regering wordt getoond, zal de uitslag in 2020 sowieso in twijfel worden getrokken. Misschien dat de oppositie haar stem kan laten horen, want Van Dijk- Silos is niet de enige persoon die deze positie kan innemen.