MONEY MAKING BUSINESS

Het is niets iets nieuws dat er geklaagd wordt over de wijze waarop de belastingdienst wordt ingezet om gelden binnen te halen voor de overheid. Echter doen sommige ambtenaren van de belastingdienst het niet alleen voor de overheid, maar ook voor zichzelf. Recent hebben ondernemers die de situatie beu zijn, aan de bel getrokken over de gang van zaken bij deze instantie. Ondernemers hebben sterk het vermoeden dat er sprake is van willekeur binnen de belastingdienst. Moeten we hieruit concluderen dat dit een van de manieren van de overheid is om het tekort van de staatskas aan te vullen. Op hun zoektocht naar middelen om de tekorten te financieren, haalt de regering de gekste dingen uit. Gebleken is dat de regering zelfs probeert belasting te innen van ondernemers voor periodes waarin zij niet woonachtig waren in Suriname. Alsof dat nog niet genoeg is, legt de belastingdienst beslag op tegoeden van ondernemingen. Rechterlijke stappen ondernemen kan misschien voordelig zijn voor de ondernemers, maar zij moeten veel te lang wachten voordat er een vonnis wordt uitgesproken. Deze manier van handelen, waarbij de overheid de belasting op ondernemers afstuurt om aan gelden te komen, zal ervoor zorgen dat ondernemers uit het land zullen vertrekken met alle gevolgen van dien. We weten dat een ieder belastingplichtig is, maar het moet nog steeds conform de wet geschieden en niet conform de wil van de regering. Echter is het ook goed om de andere kant van het verhaal te belichten. Veel ambtenaren bij de belastingdienst helpen ondernemers om de hoge belastinggelden te ontduiken. Als tegenprestatie betaalt de ondernemer een bepaald bedrag. Deze ambtenaren moeten natuurlijk aangepakt worden, maar in de eerste plaats moet de regering ervoor zorgen dat bedrijven gestimuleerd worden om productief te zijn, een verlieslatend bedrijf kan ook niet veel belasting opbrengen.