ACHTERHAALDE CONCLUSIE

De regering moet met een realistische begroting komen: “moni no de”, aldus Misiekaba. Zoals de begroting nu is ingediend bij De Nationale Assemblee, zal die volgens Andreetje niet uitgevoerd kunnen worden, omdat het geld daarvoor niet aanwezig is. Wat een conclusie! Die is zeker veel te laat gekomen. En toch heeft deze regering uitgebreid de onafhankelijkheid gevierd te Brokopondo. Hoe verantwoord was dat in deze tijd? Misiekaba heeft ook gezegd, dat er gesneden moet worden in de subsidie die door de EBS wordt gegeven aan mensen die het kunnen betalen. Keerpunt denkt dat de EBS eerst moet nagaan, wat het verbruik is van de overheid en haar kantoren en vervolgens ook de staat laat betalen voor de stroomlevering. Als de totale stroomlevering aan overheidskantoren in rekening wordt gebracht, dan zullen ambtenaren in de overheidskantoren/gebouwen, misschien zuiniger leren omgaan met energie. Ook moeten we de kosten van de straatverlichting niet vergeten, want die hoort niet bij het tarief van de huishoudingen of kantoren! Als je het goed bekijkt, subsidiëren wij (het volk) de overheid en niet andersom.

Op allerlei manieren probeert deze regering het volk financieel te bezwaren. Indien de invoering van belasting op de toegevoegde waarde (btw) in 2018 wordt doorgedrukt, zal een ieder dieper in zijn of haar zak moeten tasten, om deze extra belasting te betalen. De invoering van btw maakt onder andere consumptiegoederen duurder. BTW zal wel 17,5 procent bedragen, hierdoor zal de inflatie naar verwachting, 4 tot 5 procent stijgen. Zal de regering het volk kunnen vertellen, wat ze met de extra inkomsten uit de btw gaat doen? Door deze manier van inkomstenvergaring, zal de overheid in staat worden gesteld verder te verkwisten! Misschien een goed advies aan Misiekaba: de regering moet eerst alle spookambtenaren opsporen en ontslaan, daarna een deel van de (zogenaamde) adviseurs bedanken, en de dienstbetrekking van alle extra bodyguards en consultants opzeggen. Dit noemt men downsizen of inkrimpen. Moni no de, toch? Alleen zo kan je ervoor zorgen, dat er minder geld wordt uitgegeven, en niet het arme volk blijvend uitknijpen. Want Misiekaba mag roepen, dat degene die het wel kunnen betalen geen subsidie zullen krijgen, maar daaronder vallen de ondernemers zeker. De ondernemers zullen weer deze extra kosten doorberekenen aan de consument. Hierdoor zal de inflatie naar verwachting toeslaan. De regering zoekt absoluut niet naar manieren om het land beter te besturen of ontwikkeling te brengen die onze huidige situatie moeten verbeteren. Nee, ze wil gewoon alles snel afhandelen waardoor zij de minste inzet hoeft te doen en dat is verwerpelijk.