Meer problemen bij zorgverzekering

Recent hebben tal van mensen kennis genomen van de nieuwe regels die verzekeringsmaatschappijen zullen hanteren. De regel waarbij verzekerden hun premie maandelijks konden aflossen, behoort nu tot het verleden. De premie moet voortaan per jaar in plaats van per maand betaald worden. Deze mededeling is gedaan aan verzekerden, die zich volgens de regel jaarlijks aanmelden om aan een nieuw verzekeringspasje te komen. Het pasje is één jaar geldig. Veel mensen hebben gezegd dat het onmogelijk is om de premie van één jaar te voldoen in één keer. Dit wordt vooral voor grote gezinnen een probleem. Dit zal tot gevolg hebben, dat bepaalde gezinnen op den duur gewoon geen zorgverzekering meer zullen hebben. Bepaald geen klantvriendelijke maatregel, maar helemaal klantonvriendelijk is het dat deze informatie niet door verzekeringsmaatschappijen is doorgespeeld aan de klanten. Ook is er geen publiekelijke bekendmaking geweest over deze wijziging, die min of meer te maken heeft met de economische situatie van het land. Het beleid van de afgelopen jaren heeft een heleboel bedrijven over de kop laten gaan. Om bedrijven draaiende te houden, moeten er diverse hervormingen doorgevoerd worden. De regering geeft steeds aan dat het economisch veel beter gaat en dat Suriname wederom een welvarend land zal worden, maar dagelijks worden producten in de winkels verhoogd en men moet steeds meer uitgeven voor bepaalde diensten. Terecht vraagt men zich af in welk opzicht het dan beter gaat in het land. Er zijn nog tal van groepen in de gemeenschap die roepen om een verhoging van hun inkomen. Het is natuurlijk niet te doen om in één keer zoveel uit te geven aan de zorgverzekering. Met deze verandering worden er problemen gecreëerd voor zowel de verzekerden als de verzekeringsmaatschappijen.