BESCHERMDE DIEREN

De Jachtwet luidt onder meer als volgt: ‘Het is verboden beschermde dieren te vangen, te doden, pogen te vangen, pogen te doden, onder zich te hebben, dood of levend ten verkoop of ter aflevering voor handen te hebben, te koop aan te bieden, te verkopen, te kopen, te verhandelen, ten geschenke te geven, af te leveren, te vervoeren, in te voeren, of uit te voeren’. Toch worden be-schermde diersoorten bij tij en ontij verkocht. Exorbitante bedragen worden dan ook gevraagd, wanneer zo een dier te koop wordt aangeboden. Dit is een snelle manier om geld te verdienen. Vorige week dook er een foto op van een doodgeschoten poema langs de Afobakkaweg. Wanneer je naar die foto kijkt, dan denk je echt dat mensen niet snappen wat de betekenis is van het woord ‘beschermd’! In dit geval werd het dier openlijk verkocht langs de Afobakkaweg en wel voor SRD 4000, -. En zoals Keerpunt heeft begrepen, is dit de normaalste zaak van de wereld als je op de Afobakkaweg rijdt ter hoogte van paal 65-70. Keerpunt vindt het heel erg dat bepaalde mensen deze beschermde diersoorten doden voor hun huid, tanden en vlees. Het trieste is dat zij niet beseffen, wat voor schade zij aanrichten aan de fauna. Vaak genoeg zie je ook levende apen te koop langs wegen en ook wel dode apen, die hangen aan een strop. Autobestuurders die op de Afobakkaweg rijden, schrikken zich een ‘aap’. De Jachtwet geeft duidelijk aan, dat bij overtreding een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete kan worden gegeven. De afgelopen tijd waren er ook meldingen van lieden die jagen op de Jaguar. De jaguar wordt in zijn leefgebied afgeslacht en doorverkocht, omdat er een enorme vraag is naar het vlees, de tanden en de huid. Daarom werd begin oktober weer bekendgemaakt dat stropers in Suriname flinke boetes kunnen verwachten en zelfs een gevangenisstraf wanneer wordt geconstateerd dat er beschermde diersoorten worden gedood of illegaal worden verkocht.
Naast het doden en verkopen van dieren, heb je ook mensen die illegaal beschermde diersoorten kweken. Het is namelijk ook verboden om beschermde diersoorten te kweken. Het houden van in het wild levende dieren in gevangenschap, waaronder katachtigen en aapsoorten, brengt de veiligheid van de burger in gevaar. Vorig jaar deed er zich een ongeval voor van een jongetje van twee jaar dat ernstig verwond werd door een jaguar. De jaguar werd door een ondernemer gekweekt. Voor het kweken van internationaal beschermde diersoorten en andere beschermde dieren, is een vergunning nodig. De instantie die hierop toezicht houdt, is ’s Lands Bosbeheer en die is al geruime tijd bezig met het opsporen van burgers die zich hieraan schuldig maken. Het verbod op het hebben van beschermde diersoorten, geldt voor alle in het wild voorkomende katachtigen. Ook voor de beschermde apen en vogels, wordt dit verbod toegepast. Men vergeet vaak de beschermde kustvogels, maar op pelikanen en rode ibissen, wordt steeds meer gejaagd. Dit maakte de Stichting Dierenbescherming Suriname begin dit jaar bekend. Er is al een zichtbare daling in het aantal rode ibissen. Tot slot mogen we de zeeschildpadden te Braams-punt niet vergeten. Het leven van deze dieren wordt nog steeds bedreigd door het afgraven van het strand te Braamspunt, omdat de nesten verloren gaan en op die manier is de kans groot dat de zeeschildpadden uitsterven.