DRUK VAN DE KETEL VERMINDEREN

Het jaar 2018 wordt volgens minister Hoefdraad het jaar van de kentering in de huidige crisis. De economie zal dan wederom langzaam opleven en we zullen merken dat de crisis van de afgelopen twee jaar aan het wegebben is. We moeten het volgens de bewindsman dan beter krijgen, althans de financiële steeds maar zwaarder wordende kwelling zal afnemen. We hebben dit soort voorspellingen herhaalde malen gehoord van zowel Hoefdraad als Bouterse, en telkenmale bleek er weinig of niets van te kloppen en werd het Surinaamse volk steeds armer en liep de financiële druk vanuit de overheid gestadig verder op. We zijn thans in het laatste kwartaal van 2017 beland en merken nog steeds maar bitter weinig van de zogenaamde opleving die zou zijn ingezet. Medici die al vele maanden niet zijn betaald door het SZF voor aan het fonds bewezen diensten, moeten eerst met een werkneerlegging dreigen om geld vanuit Financiën vrij te krijgen. En zo gaat het voortdurend met deze overheid. In tal van sectoren waar men al maanden, zoniet jaren, geld van Lanti moet ontvangen, moet men eerst met stakingen dreigen om betalingen los te krijgen en als de penningen eenmaal ter beschikking worden gesteld, gaat het om deelbetalingen waarbij niet geschroomd wordt bepaalde groepen voor te trekken en anderen weer te laten wachten. Verdeel en heers, zou je kunnen stellen. Maar het zal volgens Hoefdraad beter worden het volgend jaar . Tegelijkertijd wordt ons verteld dat we te maken krijgen met de belasting op de toegevoegde waarde, btw, die voor een ieder zal gelden, dus ook voor de ‘kleine man’ en de allerarmste uit de samenleving . En omdat nu reeds wordt gewaarschuwd en er protesten te horen zijn, wordt om zuiver populistische overwegingen meegedeeld, dat op bepaalde goederen de btw niet van toepassing zal zijn. Er zal dus nauwgezet moeten worden uitgezocht waar de btw wel of niet zal gaan drukken c.q. worden doorberekend. Dus met btw krijgen we allemaal weer een vezwaring van ons budget. Wie houdt wie eigenlijk nog voor de gek in dit land? In ieder geval houdt Hoefdraad ons allang niet meer voor de gek, want wij kunnen wel zaken doorgronden en zien wat er daadwerkelijk staat te gebeuren en wie het hardst getroffen zullen worden. Ook wordt er gesproken over verhoging van de Rij- en Voertuigenbelasting, alsof die al niet hoog genoeg is. Voorts maakt een ieder die een voertuig bezit, dat een benzine- of dieselmotor onder de voorkap heeft, zich ernstig zorgen over de manier waarop telkenmale de tarieven voor benzine en diesel op een stiekeme wijze worden verhoogd. Welzijn van HI en JusPol, weet dan wel snel een of ander smoesje te bedenken om ons weer eens nog meer geld uit de zak te kloppen ten bate van de zogeheten government take. Als dat niet zo is, moet de man maar een keertje een juiste en niet valse breakdown geven van de tarieven zoals die worden berekend bij een verhoging van diesel en gasoline. Veel hoop hebben we niet dat hij dat in alle transparantie zal doen, gezien de gemene sluiperige wijze waarop deze regering het volk denkt armer te kunnen maken. Hoefdraad moet niet denken dat hij met zijn verhalen over groei van de economie in 2018, een ieder blij zal kunnen maken. We hebben al veel verhaaltjes gehoord in de afgelopen 7 jaar en weten ook waar we thans terecht zijn gekomen en dat is niets anders dan in de afgrond. Als hij werkelijk van mening is dat 2018 een beter jaar wordt, dan zien we niet in waarom er btw moet komen en ook niet waarom we telkenmale meer moeten neertellen voor brandstoffen. Als het echt beter wordt, dan moet hij juist de financiële druk op dit volk van de ketel halen door geen verdere belasting toe te passen. Zien doet daarom nog altijd geloven.