LVV wil rijstproductie binnenland verhogen naar 3 ton per ha

Directeur Djoemadi Kasanmoesdiran van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), zegt dat het streven van het ministerie is om 3 ton rijst per ha te produceren in het binnenland. Hij zegt dat er een paar dorpen zijn die rijst verbouwen, maar de  productie is heel laag. Er wordt slechts 1 ton per ha aan rijst verbouwd. Als de productie verhoogd wordt, kan de gemeenschap voorzien in de eigen rijstbehoefte en hoeft er geen rijst uit het westen gehaald te worden, die vijf- tot zesmaal duurder is. Om de voedselzekerheid van de bewoners van het binnenland te garanderen, heeft LVV van 4-7 juli j.l. een vierdaagse train de trainers training ‘Rice Management’ georganiseerd in samenwerking met Brazilië en Nieuw Zeeland. De directeur is ervan overtuigd dat deze training zal bijdragen aan het doel van het ministerie, namelijk de productie van rijst verhogen. “Als we helpen aan productieverhoging, hebben de mensen meer inkomen,  want ze zijn niet genoodzaakt rijst vanuit het westen aan te schaffen”, aldus Kasanmoesdiran.

Gisteren werd het praktische gedeelte van de training afgerond in Nickerie. Meer dan veertig personen van verschillende ministeries en agrarische instituten hebben geparticipeerd aan de training.

Met de focus op de voedselvoorziening in het binnenland, zullen deze participanten in de toekomst personen in de rijstsector gaan trainen. De cursisten zijn onder andere getraind om te leren bemesten en hebben informatie gekregen over diverse ziekten en plagen en hoe zij die kunnen voorkomen.  Gisteren kregen zij de gelegenheid om hun kennis in praktijk te brengen.

De directeur gaf verder aan dat de totale export van rijst naar verschillende landen is verhoogd. Het ministerie streeft ernaar om de rijstexport naar Brazilië, die nu 10.000 ton per jaar bedraagt, te verhogen.

door Kimberley Fräser