GEZONDHEIDSZORG DIEPER IN HET DAL

Terwijl de NDP via diverse mediakanalen en social media tracht te verkopen wat zij voor het land en volk de afgelopen 7 jaar heeft gedaan, moeten zieke landgenoten steeds dieper in hun zak gaan om medicijnen te kunnen betalen. Het is geen geheim meer dat de NDP in verkieizngstijd een politiek foefje heeft uitgehaald met betrekking tot de gezondheidzorg. Het was deze NDP die de gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar voor een ieder zou maken, vandaag de dag zien we het hele systeem van basiszorgverzekering in elkaar vallen. En alsof dat niet genoeg is, heeft de NDP-regering besloten mensen over te brengen naar het Staatszie-kenfonds. Hoewel niemand dit bevestigt, is het Staatsziekenfonds overbelast en niet in staat alle BaZo-mensen op te vangen en dat merken we steeds weer op diverse manieren. Het speelt al een tijdje, dat de medicijnen die het meest gekocht worden, steeds vaker niet op de klapper van het Staatszie-kenfonds voorkomen. Het geklaag van patiënten houdt aan en de regering doet alsof haar neus bloedt. Het is nu meer regel dan uitzondering dat patiënten zelf moeten opdraaien voor de kosten van bepaalde medicijnen en bepaalde apotheken maken door het hanteren van heel hoge prijzen daar misbruik van. Zodra een SZF-verzekerde binnenstapt, wordt aan hen in bepaalde apotheken gezegd dat de medicijnen niet voorkomen in de klapper van het SZF, dus moet er voor de geneesmiddelen betaald worden.
De NDP-regering investeert nu nog nauwelijks in de gezondheidssector en hoewel het slecht gaat in het land wordt er toch nog regelmatig geld verduisterd. Het belang van land en volk behoort bovenaan te staan op de prioriteitenlijst van deze regering in plaats van het eigenbelang. Daarnaast moet er een controlemechanisme in het leven geroepen worden, zodat de apotheken zich niet schuldig maken aan enige vorm van oneerlijke prijsverhogingen. Als blijkt dat een bepaalde apotheek een zieke persoon heeft benadeeld, dan moet er een strenge sanctie volgen.