ESCALATIE NIET WENSELIJK

Volgens de eerste berichten waren het er 100 en later werd dat aangescherpt en bleken er wel 200 man te zijn gekomen om op illegale wijze goud te gaan winnen in de zogeheten Roma-pit, een deel van het concessiegebied van Iamgold in Brokopondo. Deze groep die naar verluidt niets van doen heeft met de organisatie Macamboa of met bewoners van Nieuw Koffiekamp, moet van elders zijn gekomen, maar had wel de bedoeling om desnoods met geweld zich meester te maken van dat deel van het concessiegebied van Iamgold. Er werden schoten gelost en het mijnbedrijf kreeg gelijk in de gaten dat het niet om gewone occupanten ging, maar om een groep gewelddadig ingestelde elementen die zich niet zonder slag of stoot zou laten verwijderen uit de Roma-mijn. De politie en het hanteren van vuurwapengeweld zorgden er uiteindelijk voor dat de Roma-pit kon worden ontruimd. De zaak is naar wordt gemeld, wederom genormaliseerd. Maar wat er niet met zoveel woorden bijgezegd wordt, is dat een aantal werknemers van het bedrijf getraumatiseerd zal zijn en dat er nu wel rekening mee moet worden gehouden, dat calamiteiten van zo een ernstige aard niet uitgesloten zijn. De goudkoorts kan allerlei ongewenste zaken in de hand werken, vooral als de overheid niet bij machte is op cruciale locaties in het binnenland haar gezag te tonen en ook de middelen ontbeert om concessionarissen op een adequate wijze te beschermen. Een ander aspect waar de regering in onvoldoende mate rekening mee houdt, is dat de werkloosheid overal in dit land om zich heen grijpt en dat de kosten voor levensonderhoud op een absurde wijze zijn toegenomen en velen armoede lijden. Vaders die vrouw en kroost moeten onderhouden en geen vast inkomen hebben of dat verloren hebben, zijn vaak tot alles in staat. De zwaar gestegen kosten van levensonderhoud laten zich vooral in het binnenland gevoelen en dat zijn juist de gebieden waar er maar bitter weinig valt te verdienen. Suriname ondergaat een ernstige verarming en die is vooral in het binnenland behoorlijk voelbaar. Dat mensen verwerpelijke en gevaarlijke handelingen plegen, heeft veel te maken met desperaatheid en ook daarmede moet rekening gehouden worden. Meer politie en meer militairen in gereedheid brengen om de veiligheid in stad en binnenland te waarborgen, is niet de echte oplossing waar we in dit land op zitten te wachten. Er moet alles aan gedaan worden om de economie wederom op spoor te krijgen waardoor er ook meer werkgelegenheid ontstaat. Als dat gerealiseerd kan worden, zal ook het crimineel handelen in bijvoorbeeld een Roma-pit tot het verleden gaan behoren. Maar op dat punt zijn we momenteel zeker niet beland ofschoon Hoefdraad wel beweert, dat we momenteel in financiële zin reeds in de lift zitten. In stad noch het binnenland merkt men wat van het optimistische verhaal van de bewindsman op Financiën. Het is eerder zo dat de doorsnee Surinamer nog maar nauwelijks kan uitkomen. Recentelijk werden nog de bustarieven verhoogd en moest men meer betalen voor een liter brandstof. Dus laat men niet trachten ons met leuke verhaaltjes blij te maken . De realiteit is nog altijd veel minder rooskleurig. De gewelddadigheden in de Roma-pit van afgelopen dinsdag zijn verwerpelijk en dergelijke incidenten dienen niet meer voor te komen. We hebben in de jaren ‘80 van de vorige eeuw genoeg bloedvergieten, vernielingen en slechts achteruitgang voor Suriname als natie meegemaakt. Geweld roept geweld op en de vernietiging van alles wat er in de afgelopen bijna dertig jaar weer is opgebouwd, daar zit niemand op te wachten, ook de binnenlandbewoners niet. Als er lieden zijn die met draaiboeken bezig zijn om politiek te scoren en het land verder te destabiliseren, laat ze daar dan onmiddellijk mee ophouden, want de uiteindelijke verliezer is niet de regering Bouterse, maar de gehele natie.