DE BORST NATMAKEN

De regering Bouterse II mag haar borst heel goed gaan natmaken, want ze krijgt zeker te maken met een scala aan problemen. Steeds meer ambtenaren gaan zich roeren, omdat ze het met het huidige loon niet meer kunnen uithouden.  De mensen werkzaam in het openbaar vervoer, of ze nou deel uitmaken van de OBS of de PLO, zullen met eisen komen. Eisen die allemaal te maken hebben met meer geld, omdat ze met de huidige tarieven binnen het openbaar vervoer het niet meer kunnen redden. Bij met name de OBS onderhandelt men al twee jaar over betere voorzieningen en tot op heden kan de overheid niet met een voorstel komen dat betrekking heeft op een nieuw tarief , dat acceptabel is voor de transportorganisatie . Een tarief dat de OBS in staat moet stellen de continuïteit te garanderen en ook nog wat winst te maken. De overheid streeft er naar de tarieven acceptabel te houden voor de consument, maar doet daarbij tegen beter weten in de bushouders tekort. De laatstgenoemden hebben namelijk al tijden te maken met dalende inkomsten en drastisch gestegen exploitatiekosten. En geen enkele onderneming kan blijven voortbestaan als de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten en daarom is men thans genoodzaakt  het werk neer te leggen. De overheid daarentegen wil niets weten van de eisen van de bus- en ook boot-houders . Ze vindt met name de tariefeisen veel te hoog, alhoewel die gezien de gestegen kosten na de verschillende devaluaties van de SRD, vermoedelijk helemaal niet absurd zijn, maar louter gericht op het redden van de busorganisaties en het garanderen van het busvervoer. Maar deze overheid denkt in elk opzicht populistisch en wenst niet wederom sociale onrust. En die onrust is zeer wel mogelijk als de bustarieven voor het volk onbetaalbaar worden. De belangen van de bushouders zijn daarbij van secundair belang en juist daarom tracht Lanti de tarieven zo lang mogelijk laag te houden om de toorn van het volk niet op te wekken. Maar de overheid moet realistisch blijven. De bushouders weten  ook te rekenen en hebben allang geconstateerd dat ze met deze tarieven een wisse dood met de onderneming  tegemoet gaan.  De overheid heeft met haar verkwistend en corrupte beleid van de afgelopen 7 jaar uiteindelijk en noodgedwongen moeten overgaan tot de devaluatie van de SRD ten opzichte van de dollar. De dollar is omgerekend in SRD veel duurder geworden en alle vervangingsinvesteringen die ingesteld zijn op een deviezencomponent, kosten thans 100 procent meer in SRD. Dus een busband is tweemaal duurder geworden, een servicebeurt , de remmen, de motoronderdelen en uiteindelijk moet er voor de bus tweemaal of meer  neergeteld worden. Hoe wil die minister op Openbare Werken dan dat de bushouders met een veel te laag tarief door blijven werken. Dat is onbegonnen werk, vooral nu ze  allemaal te maken hebben met een wederom gestegen prijs voor een liter diesel.  Niet slechts de bushouders zijn thans in verzet gekomen, het rommelt ook bij de politie. Deze opsporingsambtenaren en hun vakbond  hebben een lijvig pakket aan eisen aan de overheid gepresenteerd en ze zullen desnoods actie voeren om hun eisen kracht bij te zetten, daar kan de regering zeker rekening mee houden. En als de politie in actie gaat, is de chaos bijna compleet.  Aanstaande dinsdag zullen de leden van de Surinaamse Politie Bond (SPB) besluiten hoe het verder moet.  Het rammelt aan alle kanten en daar moet de regering Bouterse rekening mee houden. Ze heeft na het toebedelen van een herwaardering aan onderwijzers,  de deur opengezet voor het gehele ambtenarenapparaat om ook een herwaardering te bedingen, hetgeen begrijpelijk en verwachtbaar was.  Hoogie had daar zeker voor gewaarschuwd en heeft dan ook het onderhandelingsteam van de president een veeg uit de pan gegeven. Het team heeft namelijk met haar herwaarderingstoezeggingen een tijdbom voor dit kabinet aangezet.  Overigens dient vermeld te worden dat de zogeheten herwaardering nauwelijks verlichting brengt voor met name het onderwijzend personeel en mensen uit de gezondheidszorg, want de meerinkomsten verdampen binnen de kortste keren bij de inhoudingen van de fiscus en bijvoorbeeld bij het tanken van de auto.