Robby Berenstein; ‘We moeten ons voorbereiden op een lange strijd’

De voorzitter van de vakcentrale C-47, Robby Berenstein, heeft vandaag tijdens de assemblee van de arbeid aangegeven, dat men zich moet voorbereiden op een lange strijd. Hij is van mening dat een lange strijd geen haastige dingen verdraagt. Berenstein zegt dat de aanpak gericht moet zijn, zoals zij die geleerd hebben van wijlen vakbondsleider Fred Derby: ‘koele berekeningen’. Daarmee wordt bedoeld dat de positie van de actievoerenden constant geëvalueerd moet worden, maar ook die van de tegen partij.

Berenstein zegt dat de acties en de aankondiging van een algehele platlegging van het land al gezorgd heeft voor aantal paniekreacties van de kant van de regering. Dit zegt hij  naar aanleiding van het spoedbericht dat de regering heeft verspreid op basis van de geplande acties van 25 april.  Ook geeft hij aan dat er valse beschuldigingen geuit worden tegen de betogers. Met betrekking tot het punt dat de regering maakt, namelijk dat alle communicatielijnen open staan voor een ieder en op elk moment, zegt Berenstein dat het niet erop moet lijken dat de vakbeweging niet open staat voor communicatie.

Hij haalt de voorwaarden aan van de vakbeweging waarbij er gevraagd wordt naar de terugdraaiing van de benzineprijzen en de stopzetting van de verdere verarming, alvorens aan tafel te gaan zitten met de regering.

“If um go plat, da wo go plat. We go plat fu verdedig un belang binnen wet en recht, en wat dat betreft no wan sma ne kong na unu recht”, zegt de voorzitter van C-47 op basis van de oproep van de regering naar de bedrijven toe, om de acties achterwege te laten. Berenstein zegt dat men bezig is directies van bedrijven zover te krijgen dat er geen acties komen, door opdrachten te geven aan de bedrijven om de vakbonden ervan te weerhouden om in actie te gaan. Berenstein, die ook voorzitter is van Ravaksur, wijst er wel op dat ‘plat gaan’ voorbereiding nodig heeft, wat niet binnen één dag bereikt kan worden. Hij vindt dat er goed gekeken moet worden hoe de acties voort te zetten op basis van een stevig fundament.

Tijdens de assemblee van de arbeid welke gehouden is in het gebouw van C-47, is er behalve over de strategie om alles plat te leggen, ook gesproken met de vakbonden die aangesloten zijn bij C-47 om hun ondersteuning te bieden in de strijd waarin ze zijn. Er is aangehaald dat diverse bedrijven vrijstellingbrieven aan hun werkgevers zullen geven, zodat ook zij deel kunnen nemen aan de protesten. Daarnaast haalde Berenstein ook aan dat er een aanpak zal komen op nationaal bedrijfsniveau, waarbij ook de verschillende sectoren betrokken zullen worden. Berenstein verklaart dat bij de komende acties staatsbedrijven, gezondheidszorg, media, financiële sector, mijnbouwsector en andere sectoren betrokken zullen worden. De grote lamlegging van het land vindt morgen niet plaats, maar de vakbeweging verscherpt wel haar acties die morgen een aanvang maken op het Kerkplein om 10:30 uur.

door Richelle Mac-Nack