Geen enkele vooruitgang

Monetaire autoriteiten hebben onlangs aangegeven, dat het de goede kant opgaat met onze economie. Men verwacht ook dat in de tweede helft van 2017 er nog meer financiële ruimte vrijkomt en dat wij het iets beter zullen hebben.
De governor van de Centrale Bank heeft gesteld, dat de koersen al een poos stabiel zijn en dat komt dankzij de de hulp van de samenleving om de rust terug te brengen. Wij willen hierop wel reageren door te stellen dat de koersen nu wel stabiel zijn, maar dat dit niet komt, doordat de regering een super beleid aan het voeren is. Dat de koers al een paar weken op hetzelfde niveau blijft (formeel), wil absoluut niet zeggen, dat het de goede kant opgaat. Men moet niet de indruk wekken dat de economie gezond aan het worden is. Als de zaak vastloopt, vindt er geen beweging plaats en zullen de koersen ook geen bewegingen maken.
Dat komt omdat iedereen skeer is, de handel en ondernemers in grote problemen zitten en niet meer investeren. Dan lijkt het alsof de zaak gestabiliseerd is, maar dat is verre van gezond. De economie is niet stabiel en de koersen al helemaal niet. Straks met alle loonaanpassingen zal de koers weer in opwaartse richting gaan. Om te weten of de economie gezond wordt, zijn vertrouwen, productie en rust nodig.
Deze zaken zijn vanaf het aantreden van deze regering nergens te vinden waardoor het nu onmogelijk is om nu te stellen, dat het de goede kant opgaat.
Dat er nu bijvoorbeeld minder geïmporteerd wordt, betekent helemaal niet dat wij meer zijn gaan exporteren. Er valt niks te exporteren, dus het volk wordt elke keer een ander beeld voorgehouden dan de werkelijkheid. Het gaat kort gezegd niet goed met onze economie en je mag nog zoveel geloof hebben dat het goed komt, de ingrediënten zijn niet aanwezig onder deze regering om het hoofd boven water te houden en uit het moeras te kruipen. Het gaat absoluut niet goed. De zogenaamde stabiliteit die nu zichtbaar is, heeft niks te maken met herstel. Als niemand koopt en verkoopt, ligt alles ook stil. Niemand kan ook wat doen, omdat het geld er gewoon niet is. Het volk zou blij zijn als die koers die nu rond de 7.80 is, ver naar beneden daalt. Wij hadden graag het niveau van 3,35 terug, maar weten ook dat dat niet meer mogelijk is. Wel moet de koers beneden de SRD 7 kunnen en als het kan nog iets lager, wil het leven van alledag voor alle Surinamers draaglijk zijn. Mensen hebben wat ze hebben en het enige waaraan ze geld besteden is eten, wat ook voor een hele maand niet voldoende is. Tot op heden is het niet duidelijk welk beleid de regering aan het voeren is. Er zijn teveel rookgordijnen opgeworpen, zoals het reshuffelen om zo de gedachten van het volk af te leiden. Zaken worden steeds met scenario’s op de lange baan geschoven om zo de rit uit te zitten. Dat is toch geen manier om een land dat diep in de problemen zit, te leiden.