OVERAL HETZELFDE LIEDJE EN ONHEILSPELLEND

Het is al zeker drie jaar zo dat de Regering Bouterse haar rekeningen aan schuldeisers veel te laat of helemaal niet voldoet. Het is dan ook niet vreemd dat leveranciers van goederen en instanties die diensten aan de overheid verleenden, totaal kopschuw zijn geworden als ze door een overheidsinstantie worden benaderd. De overheid zit zo slecht bij kas dat ze gerust tot de grootste wanbetaler van het land kan worden gerekend. Maar het blijft niet slechts bij heel slechte of helemaal geen betaling voor goederen en diensten, maar ook komt de overheid bar slecht of helemaal niet over de brug wanneer het gaat om het betalen van huurpenningen. De overheid zit namelijk met zeker twee ministeries en een groot aantal dependances in panden van particulieren en betaalt ook aan deze personen de huur òf veel te laat òf helemaal niet. We weten ook allemaal hoe slecht de overheid omgaat met haar eigen gebouwen en dan hoeft het helemaal geen verdere uitleg om te weten hoe ze met andermans vastgoed omgaat. Onlangs moest de afdeling Vuurwapen, vallende onder het ministrerie van Justitie en Politie, verhuizen van de Frederik Derbystraat naar de Henck Arronstraat, en gisteren meldde een lokaal dagblad dat het kantoor van het Centraal Bureau Burgerzaken (CBB) aan de Dokter Sophie Redmondstraat, niet langer toegankelijk is voor het publiek. De reden voor het buitensluiten van het publiek is, omdat de overheid aan de eigenaar van het pand al veertien maanden geen huur heeft betaald. En zo wordt een wanbetalende overheid zo langzamerhand overall geweerd of met de nek aangekeken. En de klachten tegen deze overheid over het niet op tijd of helemaal niet betalen van haar rekeningen lopen maar op. Het is publiek geheim dat de overheid niet meer hoeft aan te kloppen bij bepaalde groothandelaren van levensmiddelen, omdat ze ook daar zwaar in het krijt staat en tot nog toe niet heeft betaald. Ook wil een aanzienlijk aantal leveranciers van levensmiddelen niet meer leveren aan het ministerie van Defensie en de gevolgen daarvan zijn duidelijk te merken in de hoofdkazerne en op de detachementen. De voeding die nu nog wordt aangeleverd, is naar verluidt van inferieure kwaliteit, hetgeen voor grote wrevel zorgt. Er zijn na ruim zes jaar regering Bouterse maar heel weinig ondernemers die zich niet beetgenomen door haar voelen. Aannemers, handelaren (groot en klein), industriëlen, uitgevers, tranportbedrijven, apotheken, medici, ziekenhuizen, assurantiemaatschappijen, banken, kortweg personen en instanties die diensten hebben verleend en goederen geleverd hebben, zijn door dit kabinet benadeeld en wachten nog steeds op hun geld. De meesten hebben tot nog toe geen flauw idee wanneer deze regering zal betalen en of dat nog ooit zal gebeuren. Pure oplichting en misschien ook wel verduistering van goederen en niemand heeft nog vertrouwen in een goede afloop van deze zaken waar groot verlies wordt geleden. En dat verlies heeft in de meeste gevallen ook nog een inflatoir nadeel. Goederen die bijvoorbeeld zijn geïmporteerd en waar dollars of euro’s voor werden neergeteld op een koers van SRD 3.35,- voor een dollar of een koers van nog geen SRD 4,- voor een euro, dat zou je misschien overgemaakt krijgen vanwege de overheid in SRD voor het overeengekomen totaalbedrag. Reken dan maar uit hoeveel koersverlies er is geleden en wat je nog met het totaalbedrag aan SRD kan doen. Schandelijk, want deze overheid weigert een inflatiecorrectie toe te passen op de nog uit te keren bedragen na de opeenvolgende devaluaties van onze nationale munt, de SRD. Het enige wat wij wel horen uit dit kabinet, zijn berichten afkomstig van ‘wonderboy’ Hoefdraad die overloopt van arrogantie en die denkt dat hij de enige in dit land is die de wijsheid in pacht heeft. Wetgevers zijn maar onwetende apen die je niet over een scheermes moet laten beschikken. De man bombardeert dit land met allerhande leningen en weigert aan het hoogste college van staat de broodnodige financiële gegevens te verstrekken die het college in staat moet stellen het financiële reilen en zeilen van Staat beter te kunnen beoordelen. Het is toch een totale affront aan dit volk dat de man het land langzaam maar zeker begraaft in een berg van buitenlandse leningen en niet wenst aan te geven hoe die allemaal zullen worden terugbetaald. Economisten die wel van wanten weten en waar Hoefdraad geen weerwoord op weet te formuleren, hebben reeds noodsignalen afgegeven en duidelijk gemaakt dat de Staat zeer onvoldoende verdiencapaciteit heeft om al deze leningen goed en volgens afspraak af te lossen. Hoefdraad kwam onlangs nog met een prefuru voorspelling dat pas in 2022 er een herkenbare verlichting in onze economie voelbaar zal zijn. Wie zegt ons dat Hoefdraad in 2022 nog in Suriname zal vertoeven of nog deel zal uitmaken van het politieke spectrum? De man geeft naar onze mening aan dat vanaf dit moment tot 2022, we er maar aan zullen moeten wennen dat we strak gaan pinaren. Dat het vertrouwen in deze man zijn financiële beleid bij dit volk allang is weggeëbd, hoeft geen uitvoerig betoog. Hij heeft tot nog toe dit land en volk alleen maar misère gebracht en het volk opgezadeld met enorme schulden, die wij heel moeilijk of helemaal niet zullen kunnen terugbetalen als we op dezelfde voet doorgaan en niet aan productieverhoging geënt op export werken. Tijdens de zogeheten revo hebben wij ook een kredietlijn gehad van Brazilië met een waarde van 80 miljoen. Deze kredietlijn aan ons land werd naar verluidt in 1984 verstrekt. De revo-pajongwaaiers betaalden de 80 miljoen dollar gewoon niet terug en het was niemand minder dan André Telting die kort voor zijn vertrek uit de Centrale Bank van Suriname, de Brazilianen wist terug te betalen. En juist omdat we de werkwijze van de revo-exponenten die thans verenigd zijn in de NDP, zo goed kennen, zijn we ervan overtuigd dat ze hun schulden niet zullen betalen en de schuldenlast zullen overhevelen op de schouders van de mensen die deel zullen uitmaken van een nieuw kabinet, dat zal aantreden na de verkiezingen van 2020 of eerder. Hebben ze altijd gedaan en zullen dat nu ook weer doen. De schuldenlast wordt de zoveelste booby trap die nu reeds gereedgemaakt wordt voor het volgende kabinet om daarna met een beschuldigende vinger te kunnen wijzen van: ‘Zie je wel, ze kunnen geen verlichting voor het arme volk brengen en denken alleen maar aan sparen’. En dit volk heeft altijd naar de leugens en misleiding van de NDP-demagogen geluisterd en geeft er de voorkeur aan zaken zo snel mogelijk te willen vergeten. En juist omdat dit volk zich zo gemakkelijk laat misleiden en voorliegen, zit het thans in de grootste problemen en moet het leven in een land dat met de dag ondraaglijker wordt. We staan aan het voorportaal van 2017 en wij, van Keerpunt, kunnen nu reeds stellen dat het een zeer zwaar jaar wordt voor de gehele bevolking . Niet alleen Keerpunt ziet de bui al hangen, economisten en vertegenwoordigers van het IMF hebben ook al een negatieve economische groei van 9 procent voorspeld. De vraag die onmiddellijk rijst, is of dit volk deze voorspelde ellende wenst te accepteren in het nieuwe jaar of dat het uiteindelijk zijn misnoegen op een zichtbare wijze tot uiting zal willen brengen. Wij, van Keerpunt, hopen van harte dat men wakker wordt en dit beleid resoluut wenst af te wijzen. Doen we niets, dan zullen de verzwarende maatregelen conform IMF in hun totaliteit op ons los worden gelaten en dan zullen we echte katibo ondergaan.