Wereldbank geeft Guyana USD 44 miljoen om arbeiders te scholen

Uit de meest recente economische beoordeling van de Wereldbank is gebleken dat het nieuwe olieproducerende land Guyana, een steeds ernstiger tekort op de arbeidsmarkt ervaart, aangezien het opleidingsaanbod niet is aangepast aan de opkomende behoeften van de economie.

De financiële instelling redeneerde dat het land enerzijds een van de hoogste emigratiecijfers ter wereld heeft. Er wordt geschat dat 550.000 Guyana-onderdanen in het buitenland wonen, van wie velen als zeer bekwaam worden beschouwd. Tegelijkertijd zei de bank dat de snelle ontwikkeling van de olie- en gasindustrie de vraag naar geschoolde arbeiders en technici ernstig heeft doen toenemen, met naar schatting 160.000 extra arbeiders die Guyana nodig heeft om zijn volledige groeipotentieel te realiseren. Hoewel er geen recent uitgebreid onderzoek is naar de schaarste aan vaardigheden in Guyana, zei de bank kennis te hebben genomen van het feit dat vertegenwoordigers van de olie- en gasindustrie herhaaldelijk hebben gezegd dat de industrie lijdt aan een cruciaal tekort aan vereiste vaardigheden.

In het licht van het voorgaande zei de Wereldbank afgelopen vrijdag, dat het gerechtvaardigd voelt om USD 44 miljoen goed te keuren om het Guyana Strengthening Human Capital through Education Project te financieren. Het project zal zich richten op het vergroten van de toegang tot kwaliteitsonderwijs op secundair niveau en op het verbeteren van de technische en beroepsopleiding (TVET) om aan de behoeften van de arbeidsmarkt te voldoen. De financiering is ook bedoeld om Guyanese burgers voor te bereiden om uit te blinken in opkomende sectoren van de economie, waaronder klimaatbestendige landbouw, koolstofarme technologie en digitale ontwikkeling.

Het voorgestelde project zou de hervormingsagenda van het secundair onderwijs van de regering ondersteunen, evenals verschillende trajecten en modaliteiten voor het verkrijgen van onderwijs door interventies op te nemen die beperkingen met betrekking tot toegang, kwaliteit en relevantie aanpakken. Dit zal naar verwachting de jongeren in Guyana helpen hun volledige potentieel te bereiken en productief deel te nemen aan de economie.

De activiteiten in het kader van het project zullen naar verwachting ten minste 60.744 studenten en 2.128 leraren en directeuren op secundair niveau ten goede komen. Op TVET-niveau zullen minimaal 600 studenten en 140 secundaire en postsecundaire TVET-trainers profiteren van professionele ontwikkelingsactiviteiten.

Bron: Oilnow.gy

More
articles