SLM zal SurAir-bedrijven verzelfstandigen

“SLM werkt hard aan het herstelplan dat gericht is op een gezond en duurzaam toekomstperspectief voor onze nationale carrier en alle betrokkenen. Met het herstelplan willen we zo goed mogelijk rekening houden met de belangen van onze klanten, partners, medewerkers en leveranciers. Hiervoor doorlopen we samen met de Surinaamse Staat als aandeelhouder een zorgvuldig proces, waarin tal van alternatieven af worden gewogen”, aldus SLM CEO, Paul de Haan.

Volgens de CEO krijgt het herstelplan steeds meer vorm, maar definitieve besluiten zijn nog niet genomen. “Als onderdeel van het herstelplan wordt er gewerkt aan het infaseren van vliegtuigen en het verzelfstandigen van de bekende business units (SurAir-bedrijven). Het voornaamste uitgangspunt van het herstelplan is het gezond maken van de onderneming, waarbij ook onze medewerkers, die een cruciaal deel zijn van de SLM, er in beginsel allemaal op vooruit gaan”, benadrukt De Haan. In dat kader  zegt de CEO, dat de transitie naar marktconforme koersberekening voor de lonen al ingezet is, waarbij de eerste aanpassing vorige week reeds is toegezegd door de directie met ingang van eind juni 2022. Verder zegt De Haan, dat per salarisbetaling juni 2022, een administratiekoers van 15 Surinaamse dollar tegen de US-dollar zal worden gehanteerd. “Het zal veel verlichting brengen voor het SLM-personeel.

De directie is verheugd dit ondanks de gelimiteerde mogelijkheden toch is hebben kunnen realiseren. Het streven is om voor de start van het hoogseizoen in juli onze definitieve plannen afgerond te hebben en aan te kondigen. Tot dan doen we een beroep op het vertrouwen en geduld van de Surinaamse samenleving”, zegt de CEO tot slot.

More
articles