Covid-gevallen in de regio blijven stijgen

In de Pan-Amerikaanse regio blijven de covid-gevallen stijgen. De directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), dr. Carissa F. Etienne, roept de landen op om de cijfers te inventariseren en actie te ondernemen. ‘’Aangezien het virus niet snel zal verdwijnen, moeten de landen het testen en het toezicht versterken en ervoor zorgen dat de vaccins daar terechtkomen waar ze het hardst nodig zijn”, aldus dr. Etienne. Ze benadrukt, dat het virus nauwkeurig in de gaten gehouden moet worden. Ook de testinfrastructuur moet in stand gehouden worden. Dit zal ervoor zorgen, dat op plaatsen waar zelftests be-schikbaar zijn, de resultaten aan de ge-zondheidsautoriteiten worden gemeld.

Dr. Etienne heeft de landen opgeroepen ac-tie te ondernemen om het toezicht, de volksgezondheidsmaatregelen en de vaccinatie op te voeren en ervoor te zorgen dat de gezondheidsstelsels voorbereid zijn om een potentiële toevloed van covid-patiënten op te vangen. ‘’Vorige week meldde onze regio meer dan 918.000 gevallen”, zei de directeur vandaag in een persconferentie. ‘’Het aantal covid-ziekenhuisopnames steeg in 18 landen, en het aantal opnames op Intensive Care Units steeg in 13 landen en gebieden.‘’

Na een periode van lagere transmissie, benadrukte dr. Etienne dat veel landen zijn afgestapt van volksgezondheidsmaatregelen, zoals het dragen van maskers en sociale afstand houden. ‘’Maar met slechts 14 van de 51 landen en gebieden in de Pan-Amerikaanse regio die de doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van 70 procent vaccinatiedekking hebben bereikt, blijven veel te veel mensen onbeschermd. In sommige landen is de vaccinatiegraad bijzonder laag bij mensen die het risico lopen op ernstige ziekten, zoals ouderen, zwangere vrouwen en mensen met reeds bestaande aandoeningen’’, merkte zij op. ‘’Elk land is slechts zo goed beschermd als de meest kwetsbaren in zijn bevolking. Het is tijd om de balans op te maken van deze cijfers en actie te ondernemen. Covid-19 zit weer in de lift in de Pan-Amerikaanse regio.‘’ De landen moeten ook blijven investeren in de capaciteit van Intensive Care Units en ziekenhuizen, zodat de diensten snel kunnen worden opgeschaald om een mogelijke toename van nieuwe infecties op te vangen’’, voegde zij eraan toe.

Regionale stijging

Wat Covid-19 in de regio betreft, merkte de directeur op dat meer dan de helft van de nieuwe besmettingen werd gemeld in Noord-Amerika, waar het aantal gevallen al zeven weken stijgt, als gevolg van een sterke stijging in de Verenigde Staten. In Midden-Amerika is het aantal covid-gevallen met 80 procent gestegen, en ook in landen in Zuid-Amerika is het aantal gevallen sterk toegenomen.

In het Caraïbisch gebied is het aantal nieuwe besmettingen al vijf weken op rij gestegen, met een stijging van 9,3 procent van het aantal gevallen en een stijging van het aantal sterfgevallen met 49 procent.

Terwijl ‘s werelds hoogste gezondheidsautoriteiten volgende week bijeenkomen voor de Wereldgezondheidsvergadering in Genève om de mondiale prioriteiten voor de volksgezondheid vast te stellen, zei dr. Etienne dat noodsituaties op gezondheidsgebied boven aan de agenda zullen blijven staan.

‘’We moeten de lessen die we uit noodsituaties in het verleden hebben getrokken, gebruiken om een toekomst op te bouwen waarin onze gezondheidsstelsels en onze leiders beter voorbereid zijn om de volgende uitdaging aan te gaan. Hoe beter onze gezondheidsstelsels zijn voorbereid, hoe minder levens we verliezen en hoe sterker en veerkrachtiger onze samenlevingen worden‘’, aldus dr. Etienne.

More
articles