‘Nog steeds etnische verdeling van staatsgoederen’

Tijdens de behandeling van de Wet Staatsbegroting 2022 gisteren in De Nationale Assemblee (DNA), zei vicevoorzitter Dew Sharman, over informatie te beschikken dat staatsgoederen nog steeds etnisch worden verdeeld. ‘’Dit kan anno 2022, echt niet door de beugel’’, stelde Sharman. Voor de opbouw van het land moeten volgens hem, alle bevolkingsgroepen een gelijke behandeling krijgen, maar bijvoorbeeld BaZo-kaarten, gronden etc., zijn momenteel alleen toegankelijk voor bepaalde etnische groepen. ‘’Ik herken mijn land niet meer. Ik doe een beroep op alle politiekleiders, gezagdragers en ook op elke burger om dit gesegmenteerd handelen en denken achterwege te laten.‘’ Deze manier van denken zal groepen volgens Sharman niet bij elkaar brengen, maar juist scheiden. ‘’We moeten ons juist vastklampen aan de mooie woorden van ons volkslied: ‘Wans’ ope tata komopo. Wi mu seti kondre bun’, dit zal helpen om de toekomst van ons land vorm te geven.‘’ Verschillen zullen er volgens Sharman altijd zijn, maar met collectieve inspanning kunnen deze verholpen worden.  Parlementsvoorzitter Marinus Bee, sloot zich aan bij Sharman en zei dat de samenleving ‘’stappen terug is gevallen als er anno 2022, nog sprake van etnische verdeling is’’.

‘’Laat deze denk- en werkwijze achterwege. Suriname moet samen opgebouwd worden”, aldus Bee. Asiskumar Gajadien (VHP-fractieleider) stelde het eens te zijn met de oproep, maar maakte wel de kanttekening, dat niet de indruk gewekt moet worden ‘’alsof er pas nu sprake is van etnische verdeling’’.

door Orsilia Dinge

 

More
articles