Parlement tikt minister Mac Andrew op de vingers

Steven Mac Andrew minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), is gisteren door het parlement ter verantwoording geroepen nadat hij uitlatingen over het functioneren van het Nationaal Jeugdparlement had gedaan. Volgens de bewindsman heeft een onderzoeksrapport uitgewezen, dat het parlement los van het voortbrengen van parlementariërs, tot nog toe geen gewenst resultaat heeft opgeleverd. Hij stelde dat de jeugdparticipatie niet tot uiting is gekomen in ressorten als Flora, waar veel jeugdigen wonen. De minister zei dat er ook geen geld is om jeugdparlementsverkiezingen te organiseren. Volgens Abop-parlementariër Edgar Sampi, zal het niet lang meer duren alvorens de nieuwbakken minister zijn nek breekt door deze uitspraken. Hij zei dat los van volwaardige parlementariërs, het jeugdparlement prachtige ideeën heeft gepresenteerd aan voorgaande regeringen. Echter werden deze gedeponeerd in lades en is er tot op heden niets mee gedaan. Ook NDP-parlementariër Melvin Bouva, deelde dezelfde mening als zijn collega. Volgens Bouva heeft hij zelf het eerste parlement mogen leiden, dus is hij op de hoogte van voorstellen die al gedaan zijn. Hij deed een beroep op de minister, bepaalde uitspraken achterwege te laten.

NPS- parlementariër Ivanildo Plein, zei dat jeugdparticipatie niet weg mag komen vallen, dus ook het voortbestaan van het jeugdparlement niet. Hij deed een beroep op de minister, zijn besluit te heroverwegen.

More
articles