‘Volwaardige participatie van jongeren aan de maatschappij een noodzaak’

Vooral risicojongeren lopen de kans om af te glijden in de maatschappij. Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), ziet zich dan ook gesteld voor grote uitdagingen voor wat betreft de vorming van de jeugd tot burgers die in staat zijn om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van ons land op diverse vlakken. Dit was de insteek van de nieuwe AWJ-minister, Steven Mac Andrew, tijdens zijn werkbezoek aan de onderdirectoraten Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA), Jeugdcentra (NJC) en het Nationaal Jeugd Instituut (NJI). Hij bezocht het personeel van deze dienstonderdelen op vrijdag 6 mei, waarbij hij de contouren van zijn jeugdbeleid uiteenzette. De minister schetste een beeld van de maatschappelijke situatie van risicojongeren door zijn personeel te wijzen op onder meer de vele gevallen van tienermoeders, drop-outs, jongeren die in aanraking komen met de justitie, maar ook de toename van zelfmoord onder jongeren. “De handen van alle stakeholders dienen nu ineengeslagen te worden om te voorkomen dat deze groep verder afglijdt. Actie is direct nodig”, sprak de minister.  Mac Andrew zal zich in de komende periode sterk maken voor het welzijn van de jeugd. Zijn streven is dat jongeren volwaardig participeren aan de maatschappij. Hiertoe zal het ministerie met zijn werkarmen het voortouw nemen. De bewindsman gaat in de komende periode voor jongerenparticipatie en betrokkenheid van jongeren bij de voorbereiding en besluitvorming van het jeugdbeleid. Hij vindt het van belang om jongeren mee te laten denken en beslissen over beleid dat op hen van toepassing is. In dat kader zal ook het Nationaal Jeugdparlement (NJP) geheractiveerd worden. ‘’Ik vertrouw erop dat deze aanpak uiteindelijk erin zal resulteren dat jongeren hun weg vinden in de maatschappij, waarbij ze bewuste keuzes zullen kunnen maken’’, aldus Mac Andrew.  Directeur Jeugdzaken, Genti Mangroe, onderstreept het beleid van de minister en zei dat vanuit haar beleidsgebied, er mogelijkheden gecreëerd zullen worden voor de jongeren, zodat zij meer kansen hebben op een volwaardige plek in de maatschappij. Hiertoe zullen jongeren bewust gemaakt worden om zich te blijven ontwikkelen, waardoor ze ook hun kansen vergroten bij het betreden van de arbeidsmarkt en dus in de maatschappij.

More
articles