CDC: ‘Eerste menselijke H5-vogelgriepinfectie in de Verenigde Staten geconstateerd’

De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hebben bekendgemaakt dat de eerste infectie bij de mens van het H5- vogelgriepvirus geregistreerd is in de Verenigde Staten (VS). Het land ervaart momenteel een ongekende uitbraak van de H5N1-vogelgriep bij zowel wilde vogels als commerciëel pluimvee. Het betreft  pas de tweede menselijke infectie die wordt veroorzaakt door deze groep H5N1-virussen. De eerste betrof een man in het Verenigd Koninkrijk die afgelopen december besmet raakte.

De CDC heeft het neuraminidase-subtype van het virus niet onthuld, het N-gedeelte van de naam van een influenza A-virus. De CDC beschrijft de pluimvee-uitbraak als vermoedelijk veroorzaakt door H5N1. Michael Osterholm, directeur van het Center for Infectious Diseases Research and Policy van de Universiteit van Minnesota, zei dat hoewel eerdere ervaring met H5N1-virussen gesuggereerd hebben dat menselijke infecties niet tot aanhoudende verspreiding van persoon tot persoon leidt, is het wel belangrijk dat er voorzichtigheid wordt geboden.

Volgens wetenschappers die de vogelgriep bestuderen, raken mensen niet alleen geïnfecteerd door de H50virus, maar het richt een economische schade aan. “H5-virussen blijken ook van tijd tot tijd, mensen te infecteren, vaak met verwoestende gevolgen.” Jarenlang werd gevreesd, dat dit virus een potentieel verwoestende pandemie zou veroorzaken. Van iets meer dan 860 eerder geregistreerde menselijke gevallen van H5N1-infectie uit 19 landen, is iets meer dan de helft overleden.  “De juiste reactie van de volksgezondheid op dit moment is om aan te nemen dat dit een infectie is, en daarom maatregelen te nemen om deze in te dammen en behandelen”, aldus de verklaring.

De CDC-verklaring wees er ook op, dat de groep H5N1-virussen die zich momenteel door de VS en Europa verspreidt, verschilt van de H5N1-virussen die de eerdere uitbraken in Azië en Noord-Afrika veroorzaakten.

More
articles