Melkvee garanderen en vermeerderen door inplanten embryo’s in raskoeien

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veteelt en Visserij (LVV) heeft verklaard dat hij liever een uitbreiding van de melkveestapel ziet, dan de import van melkpoeder.  De prijs van melkpoeder is de laatste paar maanden  enorm gestegen, de lokale melkproductie bedraagt momenteel 2 miljoen liter per jaar maar er is een behoefte  van 7 miljoen liter op jaarbasis waardoor er een tekort is van 5 miljoen liter dat wordt gedicht door de import van melkpoeder. De prijs van melkpoeder is onlangs van USD 4.000 per ton gestegen naar USD 6.000. Volgens de minister van LVV moet de melkveestapel in Suriname met 1500 melkvee toenemen

Mukesh Ramlagan, voorzitter van de Veehoudersbond zegt in gesprek met de krant, dat er nog geen officiële gesprekken door de overheid zijn gevoerd met de Veehoudersbond, omtrent het eventueel importeren van melkvee. Er moet goed overleg gevoerd worden  alvorens er een besluit  wordt  genomen,  of de import van belang is en ook moet er gevraagd worden wat de boeren nodig hebben. “De productie en kwaliteit van de koeien moeten  goed zijn, wat voor ras geschikt is voor onze weilanden,  de onderverdeling van hoogland en laagland bij koeien speelt ook een rol, en ook de kwaliteit van het gras als voeding speelt een belangrijke rol”, aldus Ramlagan. Zolang deze punten niet goed doorgenomen zijn,  is er geen beeld waar het melkvee vandaan gehaald zal worden.  Volgens hem  is er ook nog  onduidelijkheid vanwege het ministerie,  wie de kosten zal dekken bij  de import van melkvee, omdat er vaak onderling  en buiten de melkveehoudersbond om, afspraken gemaakt worden, waarvan de boeren niet altijd op de hoogte worden gesteld, vooral als het gaat om de melkproductie.

Ramlagan vertelde dat de  beste manier is om embryo’s in te planten bij het melkvee. de import van sperma  ten behoeve van kunstmatige inseminaties en met het oog op rasverdeling kan een goede oplossing zijn , LVV moet daarom uitkijken naar het juiste ras melkvee  dat goed kan gedijen in Surinaamse omstandigheden.  Ramlagan garandeerde  dat de consument  voldoende voorzien kan worden van melk, maar dat het ministerie de melkboer dient te garanderen dat er  met een vaste prijs gewerkt wordt, zodat de de veehouder en melkleverancier  de zekerheid heeft dat zijn inkomsten gegarandeerd zijn en wel op dagbasis. “Laat de melkcentrale de boeren garanderen, dat onze melk niet gemengd wordt met poedermelk, en dat hierdoor de kwaliteit hoog gehouden wordt. En wordt er toch gewerkt met melkpoeder, laat het product het liefst in een andere verpakking  verwerkt  worden met een andere prijs” ,aldus Ramlagan.

 

More
articles