‘Inkomensgenieters gaan reëel niet vooruit met belastingkorting’

Personen die tot een brutosalaris van SRD 4100 verdienen, zullen deze maand geen loonbelasting betalen, waardoor zij meer besteedbaar inkomen overhouden. Volgens de regering, zullen deze inkomensgenieters er reëel op vooruitgaan, maar Ronny Asabina, voorzitter van de BEP, zei gisteren in het tv-programma In de Branding, dat dit niet het geval is.  ‘’Als we kijken naar de aanpassingen, dan is de belastingvrije som formeel van SRD 220,50 verhoogd naar SRD 4000, maar feitelijk is die verhoogd van SRD 3700 naar SRD 4000, omdat als gevolg van de heffingskorting die maximaal SRD 750 bedraagt, feitelijk de belastingvrije som is gesteld tot een bedrag van afgerond 3700. Dus het is maar een verschil van SRD 300. De regering zou kunnen zeggen dat zij de belastingvrije grens niet verhoogt, maar de korting verhoogt van SRD 3700 naar SRD 4000, omdat het in feite op hetzelfde neerkomt. Dit omdat de tarieven en de intervallen in de belastingschijven hetzelfde zijn gebleven”, stelde Asabina.

Hij gaf aan dat de maximale verhoging gelijk is aan minder belastingen die men uitgekeerd zal krijgen, maar dat dit maximaal niet meer dan SRD 700 bedraagt. Volgens hem zullen de president, de vicepresident, parlementsleden en directeuren, geen extra geld overhouden als gevolg van deze maatregelen. “Als men zegt dat men vooruitgaat, is dat het bedrag ongeacht de functie en het ambt. We moeten nagaan als er sprake is van een verhoging als we meenemen dat we in 2021 alleen inflatie hebben gehad van niet minder dan 60 procent. Vanaf januari 2021 zijn een aantal prijzen de lucht ingegaan, bijvoorbeeld brood en medische kosten, dus reëel bekeken is er geen sprake van koopkrachtversterking of besparing”, meende Asabina.

‘’Echter, we leven in een tijd van crisis, dus alle beetjes helpen’’, voegde hij eraan toe. De gemiddelde loontrekker zal volgens Asabina, misschien vooruitgaan, maar als de regering zegt dat het vooruitgang is, is die relatief. Niet voor alle gezinnen is het overgehouden bedrag genoeg. “Reëler zou zijn als de regering eerst het minimumuurloon vaststelt en op basis daarvan zou doorrekenen wat het salaris moet zijn en vervolgens nagaat of het loon belast moet worden. De regering had ook beloofd dat per 1 januari het minimumloon in uitvoering zou zijn.

Echter, de sociale partners zijn nog steeds aan het kibbelen, terwijl de voorzitter van de Loonraad aangeeft, dat het voorstel een bedrag is dat op basis van consensus is overeengekomen”, zei Asabina. Hij vroeg zich ook af waarom de regering niet heeft gewacht tot juli om te komen tot de aanpassing van de belastingschijven en de salarissen van de ambtenaren.

More
articles