VERKEERSVEILIGHEID IS IEDERS VERANTWOORDELIJKHEID

Het jaar 2020 werd met 70 verkeersdoden afgesloten. 2021 toont een verkeersbarometer in december met 91 personen die in het verkeer zijn omgekomen. Het verkeer in Suriname is in de afgelopen jaren drastisch verander c.q. verruwd. Doordat het aantal voertuigen is toegenomen, zijn de risico’s op de openbare weg ook toegenomen. Volgens de cijfers van de afdeling Medische Registratie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), gaat het momenteel om slachtoffers in de leeftijdscategorie 15 t/m 34 jaar. Het aantal verkeersincidenten op jaarbasis, wordt geschat op ruim 25.000. Geen voorrang verlenen, onoplettendheid, het rijden onder invloed van alcohol, rijden op een dusdanige wijze dat het leven van anderen in gevaar gebracht wordt en het overschrijden van de maximumsnelheid, zijn de meest voorkomende oorzaken van verkeersongevallen. Uit het laatste rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), blijkt dat Suriname niet bovenaan staat in de lijst van verkeersveilige landen. In het verkeer, maar ook als het gaat om gezondheid, zullen we bereid moeten zijn de regels na te leven. Er wordt verwacht dat burgers zich verantwoordelijk gedragen in het verkeer. De sancties en de verkeersregels zijn er, maar de weggebruikers moeten bereid zijn deze regels te respecteren. Het is geen reden trots te zijn wanneer de politie dagelijks honderden mensen bekeurt, maar het is juist beschamend dat het met voeten treden van de verkeersregels, meer regel dan uitzondering blijkt te zijn. We moeten juist met zijn allen voorkomen dat er overtredingen plaatsvinden, omdat elke verkeersovertreding een potentieel gevaar kan vormen voor het verlies van één of meerdere mensenlevens. Op de totale samenleving wordt het beroep gedaan, zich te houden aan de covid-maatregelen en de verkeersregels, om ons zodoende in staat te stellen verlies aan levens te minimaliseren.

More
articles