Minister Nurmohamed voor werkbezoeken naar districten

Minister Riad Nurmohamed, van Openbare Werken verklaarde onlangs in het radioprogramma “ABC actueel”, dat er momenteel werkbezoeken worden gebracht aan de verschillende districten, met een delegatie van het ministerie. De bedoeling is dat begin volgend jaar de werkzaamheden van OW sneller en efficiënter zullen verlopen, omdat het  ministerie  nu volledig bemand is met een nieuwe leiding, die ervoor moet zorgen dat het beleid beter wordt uitgevoerd. De minister is niet ontevreden over het huidige beleid en de stand van zaken, want met het beschikbare  budget heeft het ministerie toch wel projecten en activiteiten kunnen ontplooien  “De achterstand voor wat betreft de infrastructuur is nog heel groot, maar dat komt omdat dat de begroting van OW laat behandeld is, terwijl de projecten  eerder gepland waren, en toch veel later in het jaar tientallen contracten en missieven getekend moesten worden. Dat is het resultaat van een late goedkeuring van een begroting”, aldus Nurmohamed.

Als het ministerie de laatste contracten sluit, zal de begroting voor infrastructuur op ongeveer 70 procent komen te staan, de reden daartoe is dat het ministerie de internationale leningen nog niet heeft gebruikt en kan hierdoor nog niet praten over een begroting van 100 procent. Dus op de begroting zal er een groot bedrag te zien zijn, maar dat wordt nog niet besteed. Volgens  de minister waren de afgelopen periode heel veel middelen niet beschikbaar om de werkzaamheden te starten, en hij heeft daarom onderzoek gepleegd, waar er overbodige contracten  zijn die niet nodig zijn, om daarop te bezuinigen.”Bij de directie van de vuilophaaldienst is gevraagd ook te bezuinigen en uit die bezuiniging is voortgevloeid dat het ministerie een ‘paar ton heeft kunnen besparen’”, aldus Nurmohamed.

De minister zei vervolgens dat de wegen in de districten voor een groot deel vallen onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO), maar het ministerie van Openbare Werken is niet in staat, alle wegen van de districten aan te pakken, O.W is  bezig met een crash  programma in Paramaribo- en Wanica maar de overige districten doen het verlopig met hun eigen materiaal dat zij beschikbaar hebben. “Het ministerie zal ook het ontwateringsprogramma oppakken om in bepaalde districten het ontwateringsprobleem op te lossen, vooral bij de laterietwegen. er is al met aannemers onderhandeld, die bereid zijn te helpen” aldus de minister.

More
articles