Binnenland niet meegenomen in onderwijsvernieuwing

Enkele leerkrachten en ouders uit het binnenland hebben in gesprek met een lokaal nieuwsmedium hun misnoegen geuit over het feit dat naar hun mening onderwijs in het binnenland wederom een stiefmoederlijke behandeling krijgt. Volgens hen is er sedert begin van het nieuwe schooljaar een onderwijsaanpassing geweest. Ook de boeken die voorheen gebruikt werden zijn vervangen. Aan de leerkrachten werden voor aanvang van het nieuwe schooljaar trainingen verzorgd. Echter is dit nimmer het geval geweest voor leerkrachten, die lessen in het binnenland les verzorgen.  Volgens de ouders is het niet de eerste keer, dat zaken het binnenland betreffende niet op 1 lijn staan met die uit de overige districten. De ouders vrezen dat kinderen die binnenkort naar de stad moeten vertrekken om verder onderwijs te genieten, het gewijzigde onderwijs niet kunnen bijbenen en dat dit tot gevolg kan hebben, dat de kinderen uit het onderwijsproces vallen. De leerkrachten geven ook aan enthousiast te zijn over de onderwijsvernieuwingen, gezien het oud systeem uit den boze is. Echter kunnen zij het nieuw systeem niet verzorgen, omdat zij ook niet bijgeschoold zijn. Ook de boeken waaruit de lessen verzorgd moeten worden, zijn volgens de leerkrachten nooit naar het binnenland gestuurd. Daniela Rosario die belast is met de onderwijsvernieuwingen op het MinOWC, geeft toe, dat de onderwijsvernieuwingen nog niet zijn doorgevoerd in het binnenland. “De informatie klopt. Er zijn met deze leerkrachten, via het Bureau Onderwijs Binnenland (BOB), afspraken gemaakt, hoe hier alsnog mee op te starten.”

More
articles