1625 nieuwe covid- gevallen in november, 91 genezen en 71 overleden

Geen kinderen overleden aan covid

Soenita Nannan Panday-Gopising, voorzitter van de Stuurgroep Covid-communicatie, deelde gisteren op de COVID-19-persconferentie mee, dat in de afgelopen 30 dagen in november 1625 nieuwe covid-gevallen zijn genoteerd, 91 personen zijn genezen verklaard, terwijl 71 zijn overleden. Zij deelde ook mee dat er afgelopen woensdag 34 nieuwe besmettingen waren genoteerd waarvan 2 zijn overleden. De vaccinatiestatus van opnames in het ziekenhuis was volgens Nannan Panday-Gopising voor een groot deel onbekend. Van een klein aantal was bekend dat zij volledig gevaccineerd waren, maar een groter aantal was niet gevaccineerd. Bij overlijdens zijn de onbekende gevallen iets minder. Bekend is wel dat een groot deel van de mensen die komen te overlijden niet gevaccineerd zijn en dat een kleiner deel van de niet volledig (1 dosis) en volledig gevaccineerden (2 doses), komen te overlijden.

In de afgelopen 30 dagen is gebleken dat meer mannen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ook zijn mannen in de meerderheid bij het aantal overleden patiënten. Gelet op de leeftijdsgroepen blijkt dat de 0-20 jarigen een klein aandeel hebben bij opnames. Het groter aandeel ligt bij de 40-60 jarigen en de 60-80 jarigen. Er zijn volgens Nannan Panday-Gopising geen kinderen overleden aan covid, maar wel jongeren. Ook waren de kinderen niet zo ernstig ziek dat zij moesten worden opgenomen op de kinder ICU.

Zij werden opgenomen op de gewone kinderafdeling speciaal voor kinder covid-gevallen. Vanaf de eerste tot en met de vierde golf zijn er in totaal 71 covid-besmette kinderen opgenomen in de verschillende ziekenhuizen. Vanaf de vierde golf zijn in totaal 50 kinderen opgenomen. Dit aantal is meer in de vierde golf, omdat de Delta-variant die domineerde in deze golf, veel besmettelijker was.

Er worden meer mensen uit Paramaribo opgenomen gevolgd door Wanica. Wat de overlijdens betreft, sterven er ook meer mensen uit Paramaribo gevolgd door Wanica. De dalingen in de dagelijkse en wekelijkse besmettingen zetten zich voort. De artsen concluderen dat we nu aan het eind van het vierde golf zitten. “Het is rustig op de covid-afdelingen. Het personeel kan met verlof en andere zaken kunnen opgepakt worden. Ook kan het personeel ingezet worden op de reguliere afdelingen”, stelde Nannan Panday-Gopising. Ondanks de dalende trend riep zij de samenleving op zich te houden aan de MoHanA-regels. Volgens haar kan het ook zo zijn dat de cijfers weer omhoog schieten. ‘’Los van de handhaving van de maatregelen zal het gedrag van de samenleving tijdens de feestdagen ook bepalen welke kant we opgaan. Verder moet er ook nog gewaakt worden voor de nieuwe Omicron-variant’’, aldus Nannan Panday-Gopising.

-door Priscilla Kia-

 

More
articles