Ramadhin hoeft ‘antivaxxers’ uitspraken niet te rectificeren

De vordering van de zogeheten groep die tegen vaccinatiedwang is tegen de Staat Suriname, in het bijzonder tegen minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid is vanmorgen afgewezen door de kortgedingrechter Sandra Bradley. De bewindsman werd voor het gerecht gedaagd door de eisers Jennifer van Dijk-Silos, Steve Meye en Patrick Bhagwandin. De eisers wilden dat de minister werd veroordeeld tot het rectificeren van uitspraken gedaan via verschillende media.  De eisers waren van mening dat de minister van Volksgezondheid hen heeft beledigd en hun goede naam aangetast. Het drietal stelde dat het geconfronteerd werd met krenkende uitspraken, van de bewindsman, nadat zij een petitie hadden aangeboden over ‘apartheid en discriminatie’ op 20 augustus aan waarnemend president, Ronnie Brunswijk. De uitlatingen van de minister van Volksgezondheid, kwalificeerde de groep als beledigend, lasterlijk, smadelijk en een aantasting van hun recht op eer en goede naam. Door de uitspraken gedaan in interviews waren de eisers van mening schade te hebben geleden zowel in privé als in hun functioneren in de samenleving. De eisers voelen zich beledigd omdat ze getypeerd zijn als misleiders en antivaxxers.

Geen belediging

Advocaat Aryan Ramlakhan van de staat, reageerde eind oktober bij de rechter op het kort geding en zei in zijn conclusie van antwoord aan, dat er geen sprake is van belediging. De eisers voelen zich gekrenkt, omdat ze genoemd zijn als zijnde misleiders en antivaxxers.  Volgens de raadsman van Ramadhin  waren de uitspraken gedaan in interviews, die betrekking hadden op een petitie die was ingediend. De minister heeft naar aanleiding daarvan gereageerd in een interview. Ramlakhan benadrukte, dat de minister van Volksgezondheid ook de plicht heeft, de gemeenschap te informeren, in het belang van de algehele volksgezondheid. De advocaat zei ook, dat de gebezigde woorden niet grievend en beledigend zijn geweest. De rechter verklaarde vandaag de eisers niet ontvankelijk in hun vordering tegen de minister van Volksgezondheid. De gevraagde voorzieningen werden eveneens geweigerd. De eisers werden wel veroordeeld de proceskosten te betalen. Het vonnis van vanmorgen werd voorgehouden door de rechter.

 

 

More
articles