Reeds 23 zwangeren overleden aan covid-19

Volgens het hoofd van de afdeling Verloskunde van het Academisch Ziekenhuis, Lachmi Kodan, zijn in de afgelopen periode reeds 23 hoogzwangere vrouwen overleden aan de gevolgen van een Covid-19 besmetting. Kodan zegt dat het onderzoek heeft uitgewezen, dat geen van hen gevaccineerd was en ook nog onderliggende aandoeningen had. Zij zegt dat de vaccinatiebereidheid onder zwangeren heel er laag is, maar is het juist één van het groepen die de grootste risico lopen te overlijden. “Komt nog bijkijken, dat de vaccins bestemd voor deze groep, eind december komen te vervallen. Of er dan weer een bezending komt, is nog maar de vraag”, aldus Kodan.

Zij vertelt verder te hebben geconstateerd dat deze groep vaak haar verzekering niet in orde heeft en dat het ook vaak gaat om ongeplande zwangerschappen. “De mensen eten dus niet goed, wat een verlaagd salieniveau tot gevolg heeft. Met een Covid-19 besmetting erbij, loopt het dan helemaal verkeerd af”, liet het afdelingshoofd weten. Kodan zegt dat er gewerkt moet worden aan gepland zwangerschap, omdat je lichaam er ook klaar voor moet zijn.

Kodan zegt dat zwangere vrouwen die zich wensen te vaccineren, niet alleen terecht kunnen bij het ’s Lands Hospitaal, maar ook bij de verschillen RGD poliklinieken terecht kunnen. Ze doet daarom een beroep op elke zwangere vrouw zich te laten vaccineren.

More
articles