COHESIE HELEMAAL ZOEK

Er is tot onze grote verbazing dit jaar, bij  de voorbereidingen van de viering  van 25 november onze onafhankelijkheidsdag oftewel “Srefidensi” nauwelijks sprake van  een gezonde samenhang . Deze dag mocht volgens de regering coûte que coûte, niet  onopgemerkt, oftewel in lock down  worden doorgebracht, maar volgens haar ook niet op de gebruikelijke wijze, zoals wij die voor  maart 2020 de intrede van de Covid-19 pandemie, gewend waren, geschieden. Het geheel moest volgens de machthebbers een aangepaste viering worden, met  verschillende beklemmingen ingebouwd. Ja we praten van  beklemmingen, want er moest wél een parade en defilé worden gehouden, maar dan zonder toeschouwers of beter gesteld, zeer minimale aanwezigheid van het Surinaamse volk. Dus werd gepland, de parade te houden op het Kerkplein  en daar zouden de gewapende machten en enkele buitenlandse militairen aan participeren. Vanaf dit plan bekend werd, hebben velen zich afgevraagd, hoe men een dergelijk evenement met zo een beperkte ruimte aldaar, succesvol zou kunnen  organiseren. Volgens velen een absoluut onhaalbare opgave. Inmiddels hebben velen die langs het Onafhankelijkheidsplein zijn gereden opgemerkt, dat de  parade en het defilé, gewoon  op de oude gebruikelijke plaats zal worden gehouden en dat de troepen voor het Presidentieel Paleis langs zullen komen. Het gehele Onafhankelijkheidsplein, is gisteren wel met hekken afgezet om te voorkomen dat er zich een menigte zal kunnen ophouden. Zulks om natuurlijk de Covid-19 besmettingen, te minimaliseren. Waarom hebben we dan van meet af aan gesproken over een parade en defilé op het Kerkplein? Nu moest ijlings toch een podium en inspectieplatform voor de president en  de officieren van de gewapende machten, worden opgezet.  Inmiddels hebben de Penitentiaire ambtenaren opgegeven, om voor hen bekende redenen, niet te zullen participeren in de parade en defilé. Dat de zaak een onoverzichtelijke gebeurtenis zal worden, staat voor velen als een paal boven water. Eerst werd er ook van overheidswege meegedeeld, dat onder bepaalde voorwaarden, braderieën actief zouden mogen zijn op 25 november. En nu twee dagen voor de onafhankelijkheidsdag wordt plotseling meegedeeld, dat de braderieën toch geen activiteiten zullen mogen ontplooien, omdat het besmettingsgevaar voor Covid-19 nog vééls te groot is. De teleurstelling bij de mensen die al hadden geïnvesteerd, om voedsel en drank aan de man te brengen op deze dag, is dan  ook niet te beschrijven. Het moet voor velen duidelijk zijn, dat er binnen de regering geen goede samenhang is geweest bij de voorbereiding, naar deze voor ons land zo belangrijke dag. Men heeft langs elkaar gewerkt en aanvankelijk niet willen luisteren naar de adviezen van het Nationaal Coordinatie Team (Covid-19),  maar meer naar de belangen van bepaalde lieden en natuurlijk ook de feestneuzen in ons midden. Twee dagen voor de viering van 25 november, is men gekomen met een aantal klemmende maatregelen, die deze dag voor een groot deel, in het water hebben doen vallen. Van meet af aan, hebben wij gesteld dat 25 november 2021  temidden van een vierde Covid-19 golf en ook de mogelijkheid tot het oplopen van een vijfde, met desastreuzere gevolgen voor land en volk, liever in total lock down zou moeten worden doorgebracht. Maar niemand wilde luisteren.  Wanneer 25 november 2021 voorbij is, zullen we zien, wat voor voor- of groot nadeel deze verkapte viering ons heeft opgeleverd.

 

More
articles