Strategisch stappenplan om dreigingen NRA te verlichten

Zware economische sancties voorkomen

“Het witwassen van geld is een gevolg van alle delicten die winst opleveren en is een wereldwijd probleem en ook in Suriname geen vreemd gebeuren. Een NRA is een methodische vaststelling en analyse, waarbij de ML (Money Laundering), FT (Financiering van Terrorisme), PF (Proliferatie) en C (Corruptie) dreigingen in Suriname (de gronddelicten die verband houden met ML), de kwetsbaarheden (de kansen die de dreigingen vergemakkelijken) en de daaruit voortvloeiende risico’s geïdentificeerd, beoordeeld, gemeten en geanalyseerd worden met het oog om deze dreigingen, kwetsbaarheden en risico’s te kennen, begrijpen en te mitigeren en illegale financiële stromen en transacties zoveel als mogelijk tegen te gaan”, zegt de voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV), Steven Coutinho. In een National Risk Assessment (NRA) worden de risico’s ook geprioriteerd bij het bestrijden van ML, TF, PF en C, en behoort daarna een strategisch stappenplan uitgezet te worden met oogmerk de risico’s te mitigeren

Waarom NRA

De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is een organisatie van staten en gebieden in het Caribisch gebied die zijn overeengekomen, gemeenschappelijke maatregelen te nemen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De CFATF maakt deel uit van de overkoepelende FATF, een intergouvernementele organisatie met meer dan 200 deelnemende landen die zich verbonden hebben aan deze globale anti-witwas waakhond.

In maart 2022 komt CFATF om een mutual assessment uit te voeren in hoeverre de Surinaamse Overheid en de aangewezen private sectoren voldoende, toepasselijke en duurzame maatregelen hebben getroffen om de risico’s, dreigingen en kwetsbaarheden van ML, TF, PF en C tegen te gaan en voorkomen, mede op basis van de aanbevelingen opgenomen in het NRA-rapport dat onlangs in samenvattende vorm is vrijgegeven.

Assessment van CFATF

Verder benadrukt de voorzitter van de SBV, dat Suriname dan als non-coöperatief zal kunnen worden aangemerkt en op de FATF-blacklist komen te staan of als land met significante deficiënties op het gebied AML kunnen worden aangemerkt en op de FATF grey list worden geplaatst. Vanwege de verplichtingen die voortvloeien voor alle leden van de FATF en hun zusterorganisaties zoals de CFATF, zullen landen en organisaties maatregelen moeten treffen tegen Suriname. “De zogeheten global sanctions zullen dan geactiveerd worden. Ook de EU en de VS zullen Suriname dan op een specifieke sanction list plaatsen. De global sanctions zijn een mechanisme om een land dat zich niet wil conformeren aan de gevestigde standaarden, in principe daartoe te dwingen. Het betekent een internationale boycot op vrijwel alle fronten. Niet alleen het land, maar ook haar staatsburgers en bedrijven zullen onder de sancties vallen. De financiële instellingen zijn daarbij de eerste op de lijst”, stelt Coutinho.

Blacklisting

Bij een blacklisting wordt Suriname zonder pardon geheel geïsoleerd van het internationaal financieel systeem. Suriname kan als gevolg hiervan dan niet exporteren of importeren, correspondent banken (internationale banken die valutaverkeer ondersteunen van en naar ons land) zullen dan geen zaken meer met Surinaamse banken mogen doen. Op dit moment zijn er twee landen in de wereld geblacklist: Noord-Korea en Iran, hoewel in het verleden ook landen uit de regio op de blacklist stonden zoals: Bahamas, St Vincent & the Grenadines en St Kitts en Nevis.

Tot slot zegt de voorzitter, dat hoewel een grey-listing niet zo negatief in de oren klinkt, dan een blacklisting, kunnen landen op de lijst toch zware economische sancties opgelegd krijgen door instellingen als het IMF en de Wereldbank.

“Sommige landen hebben hele strikte regels voor hun onderdanen, voor wat betreft het zaken doen met landen, die op de grey list staan en kan Suriname dan ook nadelige gevolgen ondervinden voor het financieel verkeer en de handel. Kortom het vooruitzicht van een black – of greylisting is allesbehalve rooskleurig en moeten wij in beide gevallen als natie er gezamenlijk alles aan doen om dit te voorkomen”, zegt Coutinho .

More
articles