NJI besteedt aandacht aan Kinderrechtendag

In het kader van kinderrechtendag en het 42-jarig bestaan van Huize Betheljada heeft het Nationaal Jeugdinstituut (NJI) een bezoek gebracht aan het voormelde tehuis en de kinderen met een beperking verwend.  Het doel van dit bezoek is om de gemeenschap te stimuleren meer aandacht te besteden aan de rechten van het kind en deze te respecteren en waarborgen. De kinderrechtendag is vandaag en het bezoek heeft op  vrijdag 19 november plaatsgevonden. Dit jaar is het thema: “Het recht om je eigen verhaal te kunnen vertellen”. De onderdirecteur NJI, Mitesh Bhaggoe, heeft verteld dat de rechten van elk kind gesrespecteerd en nageleefd moeten worden, ongeacht de etniciteit, vaardigheid of beperking. Hij heeft gezegd dat alle kinderen beschermd moeten worden en kansen geboden moeten worden om zich naar hun beste mogelijkheden te ontwikkelen. Namens het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, heeft Bhaggoe het personeel van huize Betheljada bedankt voor de geleverde diensten en in het bijzonder de zorg aan deze speciale kinderen met complexe en meervoudige beperkingen.

More
articles