CBvS houdt geen toezicht op Pensioenfondsen

Geen nalevingscontrole AML/CFT

“Bij de pensioen- en voorzieningsfondsen is het AML/CFT toezicht nog in de beginfase en zijn er nog geen anti-money laundering (AML) en combating the financing of terrorism (CFT) inspecties uitgevoerd. Ook is het AML/CFT bewustzijn in de sector minimaal. De toezichthouder hanteert bij haar toezichtwerkzaamheden vooralsnog moral suasion bij het teweegbrengen van gedrag- en structuurverandering bij pensioen- en voorzieningsfondsen. Administratieve en strafrechtelijk sancties zijn nog niet van toepassing. Het Algemeen Pensioenfonds is enig in zijn soort en is per wet opgericht. Omdat er nog geen AML/CFT toezicht wordt gehouden, vindt er bij toetreders en de vergunningverlening van al opererende pensioenfondsen, thans geen toetsing plaats naar nalevingscontroles inzake AML/CFT”, aldus de publieke versie van het NRA- rapport. Er zijn volgens de NRA geen specifieke voorzieningen getroffen om de integriteit aangaande AML/CFT van het personeel te monitoren en bevorderen. Ook stelt het rapport vast, dat de instellingen geen procedure aangaande AML/CFT, hebben en de meeste niet voorzien zijn van een klokkenluidersregeling.

Daarbij hebben de pensioenfondsen aangegeven nooit eerder meldingen betreffende AML/CFT te hoeven doen. “Het personeel van de werknemerspensioenfondsen en het APF hebben nog geen specifieke AML/CFT trainingen gevolgd en het AML/CFT bewustzijn bevindt zich nog in de beginfase. Bij de werknemerspensioenfondsen en het APF is de compliance functie niet ingevuld. Er is geen specifiek beleid betreffende AML/CFT naleving en er vinden geen AML/CFT audits plaats. De fondsen hebben ook geen systemen voor transactie-monitoring. Bij de fondsen vindt er nog geen identificatie en registratie plaats van mogelijke ongebruikelijke of grote transacties. Ingeval de cliënt een werkgever is, betreft het bedrag aan premieafdrachten het totaal van het personeel”, aldus de NRA.  In het onderzoek is naar voren gekomen, dat de overmakingen geschieden (voornamelijk) via girale overmakingen via de commerciële banken. De banken in kwestie voeren dan ook zelf CDD uit op de cliënt. Het identificatiedocument (ID-kaart) is één van de primaire documenten die vereist is voor onder meer KYC/CDD. Het systeem van het APF is gelinkt aan het CBB alwaar de echtheid van de ID-kaart wordt gecontroleerd. Bij de werknemerspensioenfondsen geschiedt verificatie voornamelijk bij de HRM afdeling. KYC/CDD geschiedt, naast het identiteitsbewijs, ook door middel van additionele documentatie zoals een werkgeversverklaring. Bij resolutie van 8 augustus 2018 is de Vereniging van Pensioenfondsen in Suriname (Pensioenfederatie Suriname) opgericht. De Pensioenfederatie Suriname heeft als doel de werkzaamheid en de samenwerking van de pensioenfondsen te bevorderen en de belangen te behartigen van de pensioenfondsen bij de overheid, de toezichthouder en het bedrijfsleven in Suriname.

More
articles